Sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit (SOCTAR)

Op deze site kunt u uw situatie raadplegen over de automatische toekenning van het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit. De gegevens die u worden getoond komen uit de gegevensbank van de FOD Economie.

Ze zijn persoonlijk en worden per trimester vernieuwd op basis van gegevens van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid, het Rijksregister en de leveranciers van elektriciteit en aardgas.

Volg de link: http://www.sociaaltarief.economie.fgov.beExterne link