Studiedag - Belgisch zeezand - Een schaars goed?

Locatie

Hotel Andromeda

Albert I Promenade 60 - Kursaal Westhelling 5

8400 Oostende

Bereikbaarheid

Kusttram, halte Oostende Marie-Joséplein
Betaalparkings onder Hotel Andromeda en Kursaal

Datum:Van 09 juni 2017 tot 09 juni 2017
Belgisch zeezand
Een schaars goed?
Studiedag
09.06.2017

Op 9 juni 2017 vindt alweer onze driejaarlijkse studiedag over de zandwinning in het Belgische deel van de Noordzee plaats.

In Hotel Andromeda te Oostende leggen we ons met zicht op zee toe op de vraag: “Is Belgisch zeezand een schaars goed?”.

In de voormiddag houden we het traditioneel met een overzicht van de resultaten van de monitoring. Daarna komen een update van het milieueffectenrapport over de zandwinning in controlezones 1, 2 en 3  en het project TILES (Transnationale en Integrale Langetermijn mariene Exploitatie Strategieën) aan bod, evenals het onderzoek naar een nieuw referentieniveau voor zandwinning. Zeegra, de Beroepsvereniging van invoerders en producenten van gebaggerde zeegranulaten, sluit de voormiddagsessie af.

In de namiddag bezoeken we een bedrijf actief in de zandwinningssector en gaan we aan boord van het onderzoeksschip Simon Stevin.

Programma

9.00Onthaal met welkomstkoffie
9.30Verwelkoming
Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Economie
9.40De FOD Economie en zijn nauwe band met de Noordzee (PDF, 946.29 Kb)
Jean-Marc Delporte, voorzitter FOD Economie
9.50Is de Belgische zandwinning duurzaam? Monitoringsresultaten en nieuwe onderzoeksmethodes (PDF, 11.46 MB)
Marc Roche (FOD Economie – Dienst Continentaal Plat), Annelies De Backer (ILVO) en Dries Van den Eynde (KBIN – OD Natuur)
10.45Koffiepauze
11.15Update MER zandextractie in controlezones 1, 2 en 3 (PDF, 7.89 MB)
Riet Durinck (Arcadis Belgium nv)
11.35Flexibele bevraging van grondstofvoorraden, een duurzaamheidsperspectief (PDF, 3.59 MB)
Vera Van Lancker (KBIN – OD Natuur)
12.00Naar een duurzamer beheer van de aanwezige voorraden door de introductie van een op wetenschappelijke criteria gefundeerd referentieoppervlak (PDF, 11.87 MB)
Koen Degrendele (FOD Economie – Dienst Continentaal Plat)
12.25Inleiding van het bedrijfsbezoek (PDF, 1.81 MB)
Zeegra
12.30Warme lunch
13.30Bedrijfsbezoek (georganiseerd door Zeegra) en demonstraties van een multibeam en monitoringstechnieken aan boord van RV Simon Stevin (georganiseerd door de Dienst Continentaal Plat, ILVO en OD Natuur)
(vertrek met de bus aan Hotel Andromeda)
16.15Terugkeer met de bus naar Hotel Andromeda via station Oostende
16.30Receptie

Belgian marine sand: a scarce resource? (PDF, 20.56 MB)

facebookExterne link Volg de Dienst Continentaal Plat op FacebookExterne link voor het laatste nieuws!

Externe link

Uitnodiging "Belgisch zeezand - een schaars goed?" (PDF, 499.33 Kb)

Soort activiteit:Activiteiten-Evenementen