Verkopen op het internet: hoe oneerlijke handelspraktijken aanklagen?

U wilt als beroepsverkoper op het internet gaan?

U hebt twijfels over de verkoopspraktijken van een beroepsverkoper op het internet en u wenst een klacht in te dienen?

Voor- maar ook nadelen!

Het internet biedt beroepsverkopers en aankopers talrijke voordelen aan:

  • geen verplaatsing nodig: de verkoop geschiedt in reële tijd achter de computer;
  • geen parkeerprobleem;
  • de vergelijking van de prijzen door de verschillende verkopers toegepast is gemakkelijker; de betaling geschiedt ook online; enz.

Maar om op het internet te mogen verkopen moeten er talrijke voorwaarden worden vervuld. Bij voorbeeld dienen beroepsverkopers een minimum aan informatie te geven over hun activiteit (naam, geografisch adres, ondernemingsnummer enz.); de toegang tot deze informatie moet gemakkelijk, direct en permanent zijn voor elke internetter.

Om meer te weten over het verkopen op het internet en de verplichtingen van de verkopers…

Waar en hoe oneerlijke praktijken van beroepsverkopers op het internet aanklagen?

Is de verkoper in België gevestigd, u kunt de praktijk die u oneerlijk voorkomt aanklagen bij de ADCB.

Is de verkoper gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie, u kunt een klacht indienen bij de ADCB. De ADCB zal dan onderzoeken of het opportuun is de bevoegde autoriteit te laten optreden om een einde te maken aan de aangeklaagde praktijken, mochten die strijdig blijken te zijn met de wet in het land van de verkoper.

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Publicaties

  • Opgelet met het internet

Wetgeving

Algemene Directie Economische Inspectie - Front Office

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Inspectie
Centrale Diensten – Front Office

NG III, 3e verdieping 
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 54 84
Fax: 02 277 54 52
E-mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be