Online een probleem signaleren

Op het meldpunt krijgt u een aantal scenario’s aangeboden over de meest voorkomende inbreuken op de economische wetgeving. Kies daaruit het scenario dat bij uw probleem past. Na het invullen van een vragenlijst krijgt u onmiddellijk, online en per e-mail, nuttige informatie over uw rechten en de manier waarop u ze kunt afdwingen.

Is geen van de scenario’s van toepassing op uw probleem, kies dan voor de optie “geen van deze / ander probleem”. Via die optie krijgt u meer algemene informatie over de instanties die u kunnen helpen bij het oplossen van uw probleem.

De Economische Inspectie analyseert uw melding en stelt mogelijk een onderzoek in. Zij komt niet tussen in uw individueel probleem en verstrekt in principe geen informatie over het onderzoek. Voor uw individueel probleem verwijzen wij uitsluitend naar het advies dat u wordt toegestuurd.

Meer informatie over de rol van de Economische Inspectie.

Externe link

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link