Waar en hoe klacht indienen?

Elke klacht moet schriftelijk ingediend worden bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB).

Een klacht online indienen

U kunt uw klacht rechtstreeks indienen vanaf de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Zij wordt rechtstreeks naar de Algemene Directie Controle en Bemiddeling gestuurd.

Dien nu online een klacht in.

Let op! Wenst u misbruiken op het internet aan te geven (spams, oneerlijke praktijken, omstreden inhouden enz.), ga dan naar de site www.ecops.beExterne link.

Een klacht indienen met het klachtenformulier

U kunt uw klacht ook indienen met het klachtenformulier.

U kunt dit met de hand of met tekstverwerker invullen en terugsturen aan de ADCB:

  • per e-mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be
  • per post: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie – Algemene Directie Controle en Bemiddeling – Front Office - NGIII, Koning Albert II-laan 16, 3e verdieping, 1000 Brussel
  • per fax: 02 277 54 52

Klachtenformulier voor consumenten (DOC, 90 Kb)

Klachtenformulier voor ondernemingen (DOC, 88 Kb)

De ADCB ten dienste van de burgers

De ADCB staat ook tot uw dienst als u liever een persoonlijk contact hebt met een van haar personeelsleden. U kunt zich naar een van onze kantoren begeven. De permanentie duurt er van 9 uur tot 17 uur. Bent u een handelaar, u kunt er informeren naar uw verplichtingen; bent u een consument, u zult er uw rechten ontdekken. 

De ADCB is met haar zeven regionale directies op het ganse Belgische grondgebied aanwezig.

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest + faciliteitengemeenten
  • provincies Oost- en West-Vlaanderen
  • provincies Antwerpen en Limburg
  • provincies Luik en Luxemburg
  • provincie Henegouwen
  • provincie Vlaams-Brabant
  • provincies Waals-Brabant en Namen

Naast haar regionale directies telt de ADCB ook vijf centrale directies in Brussel, waarvan drie gespecialiseerde.

Geschillen en klachten

Algemene Directie Economische Inspectie - Front Office

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Inspectie
Centrale Diensten – Front Office

NG III, 3e verdieping 
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 54 84
Fax: 02 277 54 52
E-mail: eco.inspec.fo@economie.fgov.be