Waar en hoe een probleem signaleren?

Een probleem signaleren bij de Algemene Directie Economische Inspectie kunt u online of schriftelijk.

Uw probleem online signaleren

U kunt uw probleem rechtstreeks signaleren vanaf deze website.

De bevoegde diensten analyseren uw melding en stellen mogelijk een onderzoek in. Zij komen niet tussen in uw individueel probleem noch verstrekken zij informatie over het onderzoek. Voor uw individueel probleem verwijzen wij uitsluitend naar het advies dat u zal toegestuurd worden.

Maak nu online een melding. (Mocht u technische problemen ondervinden bij het invullen van het online formulier, zend dan een e-mail naar Meldpunt-Error@economie.fgov.be.)

De Algemene Directie Economische Inspectie ten dienste van de burgers

De Algemene Directie Economische Inspectie staat ook tot uw dienst als u liever een persoonlijk contact hebt met een van haar personeelsleden. U kunt zich naar een van onze kantoren begeven. U kunt er terecht van 9 uur tot 17 uur.

  • Als handelaar, kunt u er informeren naar uw verplichtingen;

  • Als consument, kunt u er uw rechten ontdekken. 

De Algemene Directie Economische Inspectie is met haar zeven regionale directies op het ganse Belgische grondgebied aanwezig.

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest + faciliteitengemeenten
  • provincies Oost- en West-Vlaanderen
  • provincies Antwerpen en Limburg
  • provincies Luik en Luxemburg
  • provincie Henegouwen
  • provincie Vlaams-Brabant
  • provincies Waals-Brabant en Namen

Naast haar regionale directies telt de Algemene Directie Economische Inspectie ook vijf centrale directies in Brussel, waarvan drie gespecialiseerde.

Geschillen en klachten

Algemene Directie Economische Inspectie - Meldpunt

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Inspectie
Centrale Diensten – Meldpunt

NG III, 3e verdieping 
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 54 84