Waar en hoe een probleem signaleren?

MeldpuntMeldpunt

 • Als uw rechten als consument of onderneming niet werden gerespecteerd of als u het slachtoffer bent van misleiding, bedrog, fraude of oplichting, dan kunt u zich wenden tot meldpunt.belgie.be.

 • Kies dan het scenario dat op uw probleem van toepassing is en doorloop de verschillende stappen om uw probleem te melden aan de bevoegde diensten.

 • Het meldpunt geeft advies over hoe u het best uw belangen kunt verdedigen. Het meldpunt zelf lost uw persoonlijk probleem niet op en geeft geen informatie over de stand van het onderzoek tegen een onderneming (geheim van het onderzoek). Indien u dat wenst, stuurt het meldpunt uw melding door naar de Consumentenombudsdienst, zodat die voor uw specifiek probleem een minnelijke oplossing kan trachten te bereiken.

Externe link

Visual BelmedBelmed

 • U bent ondernemer of consument en wenst een beroep te doen op een bemiddelingsinstantie om een geschil met een onderneming buiten de rechtbank te regelen.

 • U hebt zelf al contact opgenomen met de onderneming om uw probleem aan te kaarten.

 • Belmed is een onlineplatform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Belmed geeft informatie over de buitengerechtelijke regeling van geschillen. Belmed kan u in contact brengen met een neutrale, bevoegde derde van uw keuze, die u probeert te helpen in een specifiek dossier.

 • De tussenkomst van die neutrale derde kan gratis of betalend zijn, maar het doel is om uw geschil snel bij te leggen, met een oplossing die u aanstaat, voor minder geld!

logo van de consumentenombudsdienstConsumentenombudsdienst

 • U bent consument en hebt een geschil met een onderneming.

 • U hebt zelf al contact opgenomen met de onderneming om uw probleem aan te kaarten.

 • Kunt u onderling niet tot een oplossing komen, dan kunt u een beroep doen op de Consumentenombudsdienst.

 • Deze maakt uw dossier over aan de bevoegde en erkende bemiddelingsinstantie, of probeert zelf te bemiddelen.

 • De Consumentenombudsdienst rekent op de medewerking van de beide partijen om een minnelijke schikking te bereiken. Deze dienst is gratis.

Externe link

Geschillen en klachten

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link