Geschillencommissie Reizen vzw

Adres: City Atrium,
          Vooruitgangstraat 50,
          1210 Brussel
Tel.: +32 2 277 61 80
Fax: +32 2 277 91 00
E-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
Website: http://www.clv-gr.be/Externe link

Voor welke problemen

 • De Geschillencommissie Reizen is bevoegd voor bepaalde geschillen tussen een reiziger en een reisorganisator (touroperator) en/of een reisbemiddelaar (reisbureau).

 • De Commissie is niet bevoegd wanneer de klacht betrekking heeft op lichamelijke schade, bij niet-contractuele geschillen, een niet-inbegrepen reis- of reisbijstandsverzekering, enz.

Talen

Talen van de procedure:

 • Nederlands

 • Frans

Verplichte voorwaarden

 • De reisorganisator (touroperator) en/of de reisbemiddelaar (reisbureau) moet zijn ingeschreven in de KBOExterne link (de Kruispuntbank van Ondernemingen is de gegevensbank van de ondernemingen die in België actief zijn);

 • de algemene voorwaarden die in de brochure staan van de reisorganisator (touroperator) en/of de bestelbon van de reisbemiddelaar (reisbureau) moeten overeenstemmen met de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzwExterne link;

 • u moet geprobeerd hebben om tot een minnelijke schikking te komen voor het probleem met de reisorganisator en/of de reisbemiddelaar en

Hoe werkt het

De Geschillencommissie Reizen bestaat uit twee cellen

 • de cel verzoeningExterne link met de bedoeling om te proberen een aantal reisgeschillen in een zo vroeg mogelijke stadium in der minne te regelen ;

 • de cel arbitrageExterne link, die tot doel heeft de geschillen te beslechten tussen reizigers enerzijds en reisbemiddelaars (reisagenten) en/of reisorganisatoren (touroperators) anderzijds.

De cel verzoening

Er zal een verzoener worden aangesteld nadat de partijen de overeenkomst tot verzoening hebben ondertekend. Hij zal de partijen op actieve wijze begeleiden om een oplossing te vinden, die hij echter niet kan opleggen.  In geval de verzoening mislukt kunnen de partijen nog een arbitrageprocedure opstarten of een rechtszaak bij de bij de rechtbank aanhangig maken.

Het verzoeningsformulier

De “overeenkomst tot verzoening” kan u downloadenExterne link of aanvragen op het secretariaat van de Geschillencommissie Reizen.  Kopieën van alle nuttige documenten worden bij voorkeur bijgevoegd.

Het verzoeningsreglement

De te volgen procedure kan u downloadenExterne link of is aan te vragen op het secretariaat van de Geschillencommissie Reizen.

De kosten

De kosten bedragen 50 euro inclusief btw voor de reiziger. Voor een reisbemiddelaar of reisorganisator bedragen de kosten 75 euro exclusief btw.

De cel arbitrage

Een college dat evenredig is samengesteld uit vertegenwoordigers van zowel de beroepssector als van de consumenten zal het geschil onderzoeken en een beslissing nemen die bindend en definitief is.

Meer informatie hierover is te lezen in de informatiebrochure die u kan downloadenExterne link of aanvragen op het secretariaat van de Geschillencommissie Reizen.

Het aanvraagformulier

Het vragenformulier kan u downloadenExterne link of aanvragen op het secretariaat van de Geschillencommissie Reizen.  Kopieën van alle nuttige documenten moeten bijgevoegd worden.

Het geschillenreglement

De te volgen procedure kan u downloadenExterne link of aanvragen op het secretariaat van de Geschillencommissie Reizen.

De kosten

De kosten bedragen:

 • voor alle eisen minder dan of gelijk aan 1.000 euro : 50 euro 

 • voor alle eisen boven 1.000 euro : 75 euro 

Dit bedrag is niet terugbetaalbaar.

Belmed-partner

visual Belmed

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Uw mening interesseert ons !

Belmed staat tot uw dienst en wij willen zo goed mogelijk op uw behoeften inspelen.
Gelieve deel te nemen aan deze enquêteExterne link die slechts 5 tot 10 minuten in beslag zal nemen.

Externe link

Resultaten van de enquête

Analyse van de enquêteresultaten (PDF, 308.92 Kb). Actualisering op 19.03.2017. 

Belmed

Visual Belmed

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Secretariaat BELMED

NG III – 3e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Fax: +32 2 277 96 32
E-mail: belmed@economie.fgov.be
Website: http://belmed.fgov.beExterne link