Het Europese ODR-platform

Website:  

http://ec.europa.eu/consumers/odr/Externe link

Wat is het Europese ODR-platform?

ODR is een afkorting voor Online Dispute Resolution, Engels voor onlinegeschillenbeslechting. Het betreft een internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen.

Het hele proces van buitengerechtelijke geschillenbeslechting gebeurt via het internet. Lange en dure rechtszaken kunnen zo vermeden worden en het vertrouwen van de Europese consument om ook buiten de eigen landsgrenzen te shoppen wordt versterkt.      

Voor welke problemen?

Het ODR-platform heeft betrekking op:

  • Consumentengeschillen die voortvloeien uit e-commerce.

Voorbeeld ter duiding:

  • Ik koop als Belg een laptop van een webshop uit Frankrijk, maar de laptop vertoont enkele defecten. De verkoper helpt me niet, dus beslis ik om via het Europese ODR-platform tot een buitengerechtelijke oplossing proberen te komen.

Kosten

De kosten zijn vrij te bepalen door de buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsinstanties die gekwalificeerd zijn om op te treden. Kwalificatie kan echter pas bekomen worden als de instantie de kosten, indien ze kosten zou aanrekenen, gering houdt. De FOD Economie is verantwoordelijk voor de toekenning van en controle op de kwalificatie.

De webpagina Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen bevat meer informatie over de zgn. kwalificatie.

Talen

Talen waarin de onlinegeschillenbeslechting kan worden gevoerd:

  • Alle Europese talen kunnen aangewend worden.

Territoriale bevoegdheid

  • Het Europese platform is gericht op geschillen binnen Europa voortvloeiend uit e-commerce;
  • Het Belgische platform Belmed is gericht op geschillen tussen Europese consumenten en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven ondernemingen of tussen ondernemingen onderling. Indien de verkoper niet ingeschreven is in de Belgische KBO kan Belmed weinig betekenen. Belmed is tevens van toepassing op alle commerciële geschillen, ongeacht of ze voortvloeien uit e-commerce of niet.

Toegangsvoorwaarden

Het Europese ODR-platform is enkel van toepassing op geschillen voortvloeiend uit e-commerce tussen consumenten en ondernemingen. 

Hoe werkt het

  • Dit hangt af van het procedurereglement van de buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsinstantie welke gekozen werd om te helpen bij het geschil.
  • De procedures van deze instanties moeten op een transparante wijze gecommuniceerd worden.

ODR-contactpunt

De ODR-contactpunten zorgen voor ondersteuning bij de beslechting van geschillen die verband houden met via het ODR-platform ingediende klachten. Voor België is dit contactpunt het Europees Centrum voor de Consument (ECC):

Hollandstraat 13
1060 Brussel
+32 2 892 37 12 
odr@eccbelgium.be

Formulier

U maakt gebruik van het standaardformulierExterne link.

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Uw mening interesseert ons !

Belmed staat tot uw dienst en wij willen zo goed mogelijk op uw behoeften inspelen.
Gelieve deel te nemen aan deze enquêteExterne link die slechts 5 tot 10 minuten in beslag zal nemen.

Externe link

Resultaten van de enquête

Analyse van de enquêteresultaten (PDF, 308.92 Kb). Actualisering op 19.03.2017. 

Belmed

Visual Belmed

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Secretariaat BELMED

NG III – 3e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Fax: +32 2 277 96 32
E-mail: belmed@economie.fgov.be
Website: http://belmed.fgov.beExterne link