Wat is een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling is een officiële brief waarin de geadresseerde wordt verzocht binnen een bepaalde termijn een verplichting die op hem rust, na te komen (een probleem verhelpen, een bedrag betalen, een contractuele verbintenis naleven, enz.)

Die ingebrekestelling wordt bij voorkeur per aangetekende brief met ontvangstbevestiging verstuurd. Op die manier kan worden vastgesteld dat de geadresseerde de brief heeft ontvangen.

Inhoud van een ingebrekestelling:

  • datum;
  • adresgegevens van de geadresseerde;
  • samenvatting van het probleem;
  • verzoek om oplossing;
  • termijn om het probleem te regelen;
  • adresgegevens en handtekening van de afzender;
  • vermelding van het begrip “ingebrekestelling”.

Eventueel worden kopieën bijgevoegd van nuttige stukken (bestelbon, bestek, factuur,…).

Model ingebrekestelling

Aangetekende brief met ontvangstbevestiging

Ingebrekestelling
Plaats en datum
Naam en adres van de afzender
Naam en adres van de geadresseerde

Geachte heer, mevrouw,

Betreft: aankoop van .......... (omschrijving) – referentie van de factuur / bestelbon ... (datum)

Op .......... (datum) heb ik bij u bovenvermeld(e) xxxx gekocht.

In de overeenkomst (of bestelbon) werd een precieze leveringstermijn (of leveringsdatum)

vastgesteld, namelijk .......... . Die termijn (of die datum) is momenteel verstreken.

Aangezien ik tot op heden niets van u gehoord heb, verzoek ik u met aandrang alle nodige maatregelen te treffen om de levering te kunnen uitvoeren binnen de volgende … dagen.

Hoogachtend,

handtekening

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Uw mening interesseert ons !

Belmed staat tot uw dienst en wij willen zo goed mogelijk op uw behoeften inspelen.
Gelieve deel te nemen aan deze enquêteExterne link die slechts 5 tot 10 minuten in beslag zal nemen.

Externe link

Resultaten van de enquête

Analyse van de enquêteresultaten (PDF, 308.92 Kb). Actualisering op 19.03.2017. 

Belmed

Visual Belmed

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Secretariaat BELMED

NG III – 3e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Fax: +32 2 277 96 32
E-mail: belmed@economie.fgov.be
Website: http://belmed.fgov.beExterne link