U bent een bemiddelaar?

Wie zijn de partners van Belmed?

Raadpleeg de volledige lijst van Belmed-partners.

Hoe gratis Belmed-partner worden? 

U bent actief in de minnelijke schikking van commerciële geschillen tussen ondernemingen en consumenten of tussen ondernemingen onderling.

U wilt partner worden van het platform.

Te vervullen voorwaarden:

 1.  
 2. beschikken over een website die volgende informatie vermeldt: de procedureregels, het bemiddelingsprotocol, uw ondernemingsnummer en een verwijzing naar Belmed.
 3. tariefbepaling:
  • als orgaan: redelijk en in verhouding tot de financiële inzet van het geschil;
  • voor de erkende bemiddelaars in consumentengeschillen (b2c): daarboven rechtsbijstand (PDF, 249.33 Kb) verlenen; 
  • uw tarief of tariefberekening, met vermelding inclusief btw, moet u vermelden op onze informatiefiche die wij op de Belmed-website publiceren.
   Voorbeeldfiche.

Vraag partnerschap aan met het formulier kandidatuur Belmed (DOC, 59.5 Kb) bij belmed@economie.fgov.be.

Tot binnenkort!

visual Belmed

Hoe een gekwalificeerde entiteit worden voor de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen?

Op 1 juni 2015 treedt het koninklijk besluit van 16 februari 2015Externe link in werking dat de voorwaarden verduidelijkt waaraan de gekwalificeerde entiteit bedoeld in boek XVI van het Wetboek van economisch recht moet voldoen. Het heeft betrekking op geschillen tussen een consument en een handelaar waarbij een beroep wordt gedaan op een neutrale derde om te proberen een minnelijke schikking te vinden.

Dat besluit verduidelijkt de voorwaarden waaraan een derde (ongeacht zijn rechtsvorm) – die aan bemiddeling, verzoening of arbitrage doet of de rol van ombudsman vervult – moet voldoen om als “gekwalificeerde entiteit” bij de Europese Commissie te worden genotificeerd. Die notificatie betekent dat de contactgegevens van de derde zullen verschijnen op de site van de FOD Economie en van de Europese Commissie.

De kwalificatie wordt dus niet aan iedereen opgelegd, maar wordt verkregen op vrijwillige basis en na onderzoek van een goed beargumenteerd kandidatuurdossierExterne link .

Als tool ontwikkeld door de overheid heeft Belmed de opdracht zowel de consument als de professional te informeren over wat er in België bestaat op het vlak van minnelijke/buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen. Belmed-partners zijn niet noodzakelijk gekwalificeerd, maar het feit dat een derde niet gekwalificeerd is, stelt zijn competentie niet ter discussie.

Online diensten

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Uw mening interesseert ons !

Belmed staat tot uw dienst en wij willen zo goed mogelijk op uw behoeften inspelen.
Gelieve deel te nemen aan deze enquêteExterne link die slechts 5 tot 10 minuten in beslag zal nemen.

Externe link

Resultaten van de enquête

Analyse van de enquêteresultaten (PDF, 312.82 Kb). Geactualiseerd op 26 september 2017.

Belmed

Visual Belmed

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Secretariaat BELMED

NG III – 3e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Fax: +32 2 277 96 32
E-mail: belmed@economie.fgov.be
Website: http://belmed.fgov.beExterne link