Belmed: uw partner in alternatieve geschillenoplossing

Leer Belmed kennen

De naam “Belmed” is de samentrekking van “Bel” voor “Belgische/belge” en “med” voor “mediatie/médiation”.

Wat is Belmed?

Via het onlineplatform Belmed kan een onafhankelijke bemiddelaar geschillen regelen tussen consumenten en handelaars en tussen handelaars onderling, buiten de rechtbank om en langs het internet.

Op de pagina "een bemiddelingsaanvraag indienen" kan je gratis een account aanmaken om een bemiddelingsaanvraag te verzenden. De eventuele kostprijs van bemiddeling via Belmed hangt af van de betrokken bemiddelingsinstantie. Zelfs betalend blijft een bemiddeling vaak goedkoper dan een rechtszaak!

OKVoor welke geschillen kan Belmed WEL gebruikt worden?

 • Verkoop van consumptiegoederen (meubilair, huishoudtoestellen, nieuwe technologieën, tweedehandsvoertuigen,…);
 • Aanbod van diensten aan de consument (verzekeringen, bank, bouw, energie, reizen,…);
 • Grensoverschrijdende geschillen tussen een consument die in de Europese Unie woont en een onderneming die is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • Handelsgeschillen tussen ondernemingen.

Not OKVoor welke geschillen kan Belmed NIET gebruikt worden?

 • Niet-handelsgerelateerde geschillen (zoals geschillen met de fiscus, geschillen over sociale wetten,…);
 • Geschillen tussen particulieren. 

Toetredingsvoorwaarden voor Belmed

 • U moet 18 jaar zijn.
 • Voor de indiening van de aanvraag moet u contact opgenomen hebben met de tegenpartij en gepoogd hebben het geschil op te lossen.
 • U mag de zaak niet bij een rechtbank aanhangig gemaakt hebben. Mocht dit echter toch het geval zijn dan kunt u aan de rechter een opschorting vragen om te trachten de zaak in der minne te regelen.
 • U bent rechtstreeks betrokken in de zaak of u vertegenwoordigt iemand die rechtstreeks betrokken is.
 • U moet te goeder trouw handelen en positief ingesteld zijn om een oplossing in der minne te willen vinden.

Enkele voorbeelden

b2c (tussen een professioneel en een consument)

 • Ondanks het voorleggen van bewijsstukken van mijn betaling, krijg ik een aanmaning tot betaling van mijn energieleverancier.
 • Ik woon in Amsterdam en ondanks verschillende herinneringen, zijn mijn boeken, besteld bij een uitgever in Antwerpen, nog altijd niet geleverd.
 • Ik heb een tweedehandsauto gekocht bij een professioneel die weigert me ook maar enige garantie toe te kennen.

b2b (tussen professionelen)

 • Ik ben aannemer en ik heb bouwmaterialen besteld voor een huis. Ik heb die nog altijd niet gekregen, hoewel ik een voorschot betaald heb.
 • Ik heb als detailhandelaar in kleding een probleem met een van mijn leveranciers. De lentecollectie is nog altijd niet geleverd en de seizoenverkoop is al gestart.
 • Ik heb onlangs een zaak overgenomen. Nu is de overlater zelf een nieuwe zaak begonnen en doet hij mij oneerlijke concurrentie aan.

Publications

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Uw mening interesseert ons !

Belmed staat tot uw dienst en wij willen zo goed mogelijk op uw behoeften inspelen.
Gelieve deel te nemen aan deze enquêteExterne link die slechts 5 tot 10 minuten in beslag zal nemen.

Externe link

Resultaten van de enquête

Analyse van de enquêteresultaten (PDF, 308.92 Kb). Actualisering op 19.03.2017. 

Belmed

Visual Belmed

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Secretariaat BELMED

NG III – 3e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Fax: +32 2 277 96 32
E-mail: belmed@economie.fgov.be
Website: http://belmed.fgov.beExterne link