Geschillen en klachten

autopanne

De auto die u enkele maanden geleden kocht, valt in panne. U meldt dat aan de verkoper, maar bij hem vindt u geen gehoor. U praat erover met buren die dezelfde problemen hadden met die verkoper.

De FOD Economie biedt u twee mogelijkheden.

  • U wilt snel en met zo weinig mogelijk kosten tot een minnelijke regeling komen via Belmed
  • U wilt de feiten aangeven door een klacht in te dienen bij de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie. Die heeft als taak toezicht uit te oefenen op de goederen- en dienstenmarkt. Ze waakt er in het bijzonder over dat de verkopers de geldende economische regelgeving naleven. Eén van de taken van de Economische Inspectie is om, in het algemeen belang van de consumenten, een halt toe te roepen aan illegale handelspraktijken. Uzelf kunt de Economische Inspectie trouwens helpen door haar op de hoogte te brengen van de praktijken waarvan u het slachtoffer werd, om te vermijden dat andere consumenten er op hun beurt aan ten prooi zouden vallen.

Audio video

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link