Werken bij de FOD Economie

Voor info orde de Belgische economie zit je hier goed.
Voor een job bij ons, ga je naar selor.beExterne link

Entrée du bâtiment City AtriumDe FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie stelt meer dan 2.000 personeelsleden tewerk met kennis van de meest uiteenlopende vakgebieden. Inderdaad, economen, juristen, statistici, ingenieurs, controleurs, scheikundigen, administratieve medewerkers, ommunicatieverantwoordelijken, … werken mee aan de verwezenlijking van een efficiënt economisch beleid voor België.

Al deze mensen zetten zich elke dag weer in voor een kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan consumenten en bedrijven. Dankzij hun vakbekwaamheid kan de FOD Economie zijn ambitie waarmaken en in het Belgische economische landschap ten volle zijn rol van coördinator, initiator, regulator en informatieverstrekker vervullen.

Kortom, alle medewerkers van de FOD Economie helpen mee zijn missie te realiseren: "de voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België".

U wilt bij ons aan de slag gaan?

Vooraleer u solliciteert, leest u best aandachtig wat volgt, want een geslaagde sollicitatie berust vaak op een goede kennis van het departement en van zijn vakgebieden.

Surf daarom op deze website en ontdek onze missie-visie, onze waarden, onze strategie, onze positionering in België, onze publicaties en nog veel meer interessante informatie.

Raadpleeg de volgende rubrieken om ons beter te leren kennen:

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Stafdienst Personeel en Organisatie

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Stafdienst Personeel en Organisatie

City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

e-mail : jobseco@economie.fgov.be