Energieobservatorium

Het Energieobservatorium is ontstaan in 2008. Het is een permanente structuur opgericht als een afdeling binnen de Algemene Directie Energie van de FOD Economie.

Opdrachten

Het Energieobservatorium heeft als opdracht energiegegevens te verzamelen, te verwerken, te analyseren en te gebruiken voor prospectieve doeleinden.
De energiegegevens verspreiden die relevant, objectief en noodzakelijk zijn voor een volledig begrip van de energiemarkt om het energiebeleid voor te bereiden, uit te voeren en op te volgen, behoort ook tot zijn opdracht.

Het Energieobservatorium:

  • verzamelt, verwerkt en analyseert statistische gegevens inzake de verschillende vectoren of energiebronnen (aardolie, aardgas, elektriciteit en warmte, vaste brandstoffen, hernieuwbare energiebronnen)/nl/binaries/Inzameling_van_gegevens_over_de_verkoop_van_aardolieproducten_tcm325-268311.xls
  • realiseert energiebalansen
  • berekent de maximum verkoopprijzen van aardolieproducten volgens het programmacontract
  • stelt prospectieve studies op over elektriciteit en aardgas
  • voert studies uit over de energiemarkt in verband met de gebeurtenissen, zoals het "Rapport over de middelen voor elektriciteitsproductie 2012-2017" of een bijdrage tot de verschillende studies, zoals de studie "100% hernieuwbare energiebronnen (HEB) tegen 2050"
  • bezorgt statistische gegevens aan internationale organisaties (Internationaal Energie Agentschap, Europese Commissie - Eurostat, VN, ...)
  • staat in voor de informatie ten behoeve van de economische actoren, het maatschappelijk middenveld en de burgers via de website van de FOD Economie, publicaties zoals de "Energiemarkt", beantwoordt vragen, ...

Organisatie

Het Energieobservatorium is georganiseerd in drie kernactiviteiten:

  • energiecijfers
  • analyse van de energiemarkt
  • energetische prospectieven

Formulieren

enqueteformulier over de verkoop/levering/distributie van aardolieproducten (XLS, 37.5 Kb)

Als gevolg van de publicatie van de wijzigingen in het KB van 11 maart 2003 houdende de organisatie van de inzameling van gegevens betreffende het opstellen van de petroleumbalans op 8 april 2016 in het Staatsblad, zal het niet respecteren van de rapportageverplichting in 2016, over het jaar 2015 zoals gespecificeerd in artikel 3 (9° en 10°) van het gewijzigde besluit niet bestraft worden.

 

Nuttige Links

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Energieobservatorium

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie
Energieobservatorium

North Gate III 
Albert II laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 81 80
Fax: 02 277 52 01

E-mail : E2.observatoire@economie.fgov.be