Het platform e-procurement

Om de transparantie en zichtbaarheid van zijn procedures te bevorderen en de gelijke behandeling van alle deelnemers te waarborgen, maakt de Aankoopdienst al enkele jaren gebruik van de e-procurement-toepassingenExterne link en moedigt hij ondernemingen aan hiervan gebruik te maken om deel te nemen aan de oproep tot mededinging.

E-procurement is een platform dat door de Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie (FOD P&O) werd opgezet en het ondernemingen en overheidsdiensten mogelijk maakt de hele procedure voor de plaatsing van overheidsopdrachten volledig elektronisch en transparant te organiseren, te beheren en te volgen.

Het platform omvat een beveiligd en snel systeem voor de uitwisseling van informatie en voor communicatie tussen de aanbestedende overheid en de onderneming gedurende het hele proces, van bij de bekendmaking van de opdracht, de oproep tot kandidaatstelling, de publicatie van het bestek (e-NotificationExterne link)tot aan de  indiening, de ontvangst en de opening van de offertes (e-tenderingExterne link).

Voor elk van deze opdrachten plaatst de Aankoopdienst een forum online. Op basis van dit forum kunnen marktdeelnemers vragen stellen betreffende de opdracht(en) waarnaar hun interesse uitgaat, en hierop op transparante wijze een antwoord krijgen.

Ontdek de voordelen van het platform e-procurement

Aankoopdienst

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Aankoopdienst

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Email: achat.aankoop@economie.fgov.be

e-procurementExterne linkExterne link