Overheidsopdrachten

e-procurementExterne link

De FOD Economie heeft de Aankoopdienst belast met de organisatie van het aankoopproces voor goederen en diensten die de algemene directies en stafdiensten nodig hebben om hun opdracht efficiënt te vervullen.

De Aankoopdienst past een aankoopstrategie toe die is toegespitst op de federaal en Europees niveau bepaalde prioriteiten:

Aankoopdienst

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Aankoopdienst

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Email: achat.aankoop@economie.fgov.be

e-procurementExterne linkExterne link