De FOD Economie in actie ... Lijst van evenementen die tijdens de laatste 12 maanden werden georganiseerd

In dit "activiteitenoverzicnt" vindt u voor elk evenement:

  • de datum

  • de plaats

  • een korte beschrijving

  • de samenvatting

  • de in elektronisch formaat beschikbare documenten (presentaties, dossiers, ...) die tijdens het evenement werden verspreid.