Emas

Milieubeheer bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Reeds als toenmalig “Ministerie van Economische Zaken” verbond de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie zich ertoe de milieu-impact van zijn logistieke activiteiten zoveel mogelijk te beperken.

Om het kader van deze stap beter te bepalen en hieraan een bijkomende dimensie te geven, verbonden met zijn opdrachten, voert de FOD Economie nu een milieubeleid (PDF, 628.79 Kb).

Om dit te verwezenlijken werd een milieumanagementsysteem uitgewerkt en zijn er concrete projecten opgestart om de milieuprestaties van de FOD Economie te verbeteren, zowel op logistiek gebied als met betrekking tot zijn opdrachten.

Voor zijn milieu-engagement voldoet de FOD Economie aan de eisen van de ISO 14001: 2004-norm en aan die van verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelname van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS).

ISO 14001 Certified Vinçotte Logo Emas : Geverifieerd milieuzorgsysteem 

Momenteel hebben de certificatie ISO 14001 en de EMAS-registratie betrekking op:

  • het beheer van alle opdrachten van de FOD Economie;
  • het logistieke beheer van het gebouw City Atrium te Brussel. 

Zoals voorgeschreven door het Europees EMAS-reglement publiceert de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie jaarlijks een milieuverklaring:

In die verklaring worden het milieumanagementsysteem, de huidige milieuprestaties van de FOD Economie, de geplande verbeteringsdoelstellingen en de opgestarte projecten toegelicht.

Nuttige Links

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Emas

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie

North Plaza B
Koning Albert II-laan 7
1210 Brussel

Tel: 02 277 83 65
E-mail: emas@economie.fgov.be