Duurzame economie

Duurzame economie, wat is dat?

Een “duurzame economie” houdt rekening met maatschappelijke en milieuaspecten om zo te beantwoorden aan de behoeften van vandaag, zonder toekomstige generaties te beletten aan hun eigen behoeften te voldoen.

Zowel consumenten, ondernemingen als openbare instellingen kunnen hun steentje bijdragen!

Onze huidige consumptie eist een zware tol: de helse cyclus “kopen, gebruiken, verwijderen” leidt tot de uitputting van onze natuurlijke en beperkte hulpbronnen. Aan dit tempo zullen tegen 2050 drie keer zoveel natuurlijke hulpbronnen op onze planeet nodig zijn om ons verbruik op te vangen. Het is dus de hoogste tijd om ons consumptiepatroon te wijzigen, meer bepaald door de natuurlijke rijkdommen efficiënter aan te wenden en er zuiniger mee om te springen. Laten we deze uitdaging aangaan!

Enkele actiepistes

  • Herstel, hergebruik en recycleer producten zo veel mogelijk.
  • Houd rekening met de maatschappelijke en milieu-impact van producten gedurende hun hele levenscyclus (productie, distributie, gebruik en einde van de cyclus).
  • Beperk afval (herlaadbare batterijen, producten in bulk, herbruikbare zakken, …).
  • Geef voor occasionele behoeften de voorkeur aan leasing- en verhuursystemen (fietsen, auto’s, gereedschap, …) en systemen voor gedeeld en collectief gebruik (carpooling).
  • Kies voor lokale en seizoengebonden producten.  
  • Geef voorwerpen een tweede leven (kringloop- en tweedehandswinkels, ….).

Zie ook:

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link