Negatief luik van de Centrale voor kredieten aan particulieren (Zwarte lijst)

Het negatieve gedeelte van de Centrale identificeert de wanbetalers, d.w.z. diegenen die hun kredieten niet tijdig hebben terugbetaaldExterne link volgens de gemaakte afspraken.

Nadat u uw situatie hebt rechtgezet, d.w.z. nadat u het krediet hebt terugbetaald, blijven uw gegevens nog 12 maanden in het negatieve gedeelte bewaard.

Nuttige Links

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link