Maximale tarieven

De kredietkosten die mogen worden aangerekend bij een consumentenkrediet, worden door de wet beperkt. Er mogen geen jaarlijkse kostenpercentages aangerekend worden die de wettelijk vastgelegde maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP’s) overschrijden. Afhankelijk van de kredietvorm en het kredietbedrag, zijn er verschillende maxima van toepassing.

Maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP)

De maximale jaarlijkse kostenpercentages van toepassing op 1 juni 2016 zijn: 

     Kredietbedrag 

Verkoop op afbetaling, lening op afbetaling en alle kredietovereenkomsten, behalve de financieringshuur, waarbij de betalingstermijnen en de termijnbedragen gedurende de looptijd doorgaans gelijk blijven

 

Financieringshuur 

Kredietopening en alle overige kredietovereenkomsten met uitsluiting van deze bedoeld in de voorgaande kolommen van deze tabel

 

Met kaart (*)

Zonder kaart (*)

Tot 1.250 euro

 

Van toepassing vanaf 1 december 2012

Van toepassing vanaf 1 december 2012

18,5%

12,5%

14,5 %

10,5 %

Meer dan 1.250 euro tot 5.000 euro

 

Van toepassing vanaf 1 juni 2016

Van toepassing vanaf 1 december 2012

12,5%

8,5%

12,5 %

9,5 %

Meer dan 5.000 euro 

Van toepassing vanaf 1 december 2015

Van toepassing vanaf 1 december 2012

10,00%

8,00%

11,5%

9,5%

 (*) Het moet gaan om een kaart “met elektronische functies”. Voor de volledige wettelijke definitie van de kaart, zie bijlage II van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet.

Overzicht van de maximale JKP’s doorheen de tijd (PDF, 44.73 Kb).

De maxima kunnen elke zes maanden veranderen. Meer weten over de berekeningswijze van de wettelijke maximale jaarlijkse kostenpercentages.

Als uw contract een variabele rentevoet heeft, zoals bijvoorbeeld een kredietopening met kaart verspreid door een bank, een grootwarenhuis of een postorderbedrijf, en de rentevoet ligt tegen het wettelijke maximum, dan kan de kredietgever uw rentevoet verhogen als dat wettelijke maximum stijgt. 

De kredietgever moet uw rentevoet ook verlagen als het wettelijke maximum daalt.

Overschrijding van de maximale tarieven

Wanneer het JKP van uw krediet hoger is dan het wettelijke maximale JKP, dan heeft u van rechtswege recht op een volledige kwijtschelding van de aangerekende kosten van het krediet.

Een JKP kan berekend worden met behulp van een calculator, bv. de Europese kredietcalculator (APR Simulator)Externe link.

Het wettelijke maximale JKP kan overschreden worden als er geen rekening werd gehouden met sommige kredietkosten die in het JKP opgenomen moeten worden.

Ook wanneer het contractuele JKP geen rekening houdt met de vervaldagen die de kredietgever in werkelijkheid oplegt, kan het toepasselijke maximum overschreden worden. Bijvoorbeeld, wanneer bij een lening op afbetaling de eerste betalingstermijn in werkelijkheid korter zou zijn dan een maand, bestaat de kans dat het werkelijke JKP hoger ligt dan het contractuele, met eventueel een overschrijding van het maximum tot gevolg.

De kredietvorm en het kredietbedrag van het kredietcontract bepalen welk maximum van toepassing is. Bijvoorbeeld, opdat het maximum voor de kredietvorm “kredietopening met kaart” van toepassing is, moet u het krediet kunnen opnemen met een kaart. Het moet gaan om een kaart met elektronische functies, een betaalinstrument waarmee u ook krediet kunt opnemen, bv. door geld af te halen uit een automaat of te betalen in een winkel.

Een kaart

  • waarmee u geen elektronische verrichtingen (betalingen, geldopnemingen) kunt doen en
  • waarop enkel informatie staat (bijvoorbeeld uw klantennummer) die even goed op een kartonnen kaart kan staan,

 is geen kaart zoals hier bedoeld wordt.

Problemen

U kunt schriftelijk een probleem melden bij de Algemene Directie Economische Inspectie.

Geschillen en klachten

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Dienst Krediet en schuldenlast

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Reglementering
Dienst Krediet en Schuldenlast

City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel: 02 277 84 93 
Fax: 02 277 52 55
E-mail: sfin@economie.fgov.be