Consumentenkrediet

Een consumentenkrediet is een krediet dat een consument aangaat om

  • een roerend goed te kopen (bv. een auto, een televisietoestel, …);

  • een dienst aan te schaffen (bv. een trouwfeest organiseren);

  • om een privé-uitgave te financieren (bv. belastingen betalen).

Een consument is een natuurlijke persoon die

  • gewoonlijk in België leeft;

  • voornamelijk met een privédoel voor ogen handelt.

Een krediet is niet gratis, in tegenstelling tot wat sommige reclameboodschappen beweren.

U moet niet alleen het geleende bedrag terugbetalen, maar ook intresten en kosten.

Denk dus goed na alvorens u voor lange tijd ergens toe te verbinden!

Contractvoorwaarden

De kredietovereenkomsten moeten onder meer beantwoorden aan de bepalingen van boek VI en VII van het wetboek van economisch recht. Ze worden nagekeken door de FOD Economie.

Meest voorkomende opmerkingen van de FOD Economie (PDF, 188.12 Kb)

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Online diensten

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link