Doorverkoop van concerttickets

Fan van een artiest waarvan het concert in een mum van tijd dreigt te zijn uitverkocht? Wees op je hoede en denk na alvorens als de bliksem de eerste de beste verkoopsite aan te klikken in de zoekresultaten van een zoekmotor.

Het doorverkopen van tickets voor een evenement valt sinds 1 oktober 2013 onder de wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen . Verboden zijn de regelmatige doorverkoop   evenals de occasionele doorverkoop tegen een hogere dan de definitieve prijs door de oorspronkelijke verkoper meegedeeld.

Wanneer de officiële ticketverkoper kennis krijgt van een verboden doorverkoop, dan kan hij het ticket ongeldig verklaren (“blacklisting”).

De consument die zich met een dergelijk ongeldig verklaard ticket aanbiedt aan de concertzaal, zal de toegang geweigerd worden.

Is de doorverkoop geschied op het internet via een firma in een andere lidstaat, het is in principe de taak van de consumentenautoriteit van deze staat om diens nationale wetgeving na te doen leven. Nu moet men weten dat niet alle lidstaten het doorverkopen als dusdanig verbieden. Meestal is het aan de tickets doorverkopende ondernemingen om de consumenten te wijzen op het risico dat ze lopen bij het aankopen van een dergelijk ticket. Maar hier loopt het vaak fout : zelfs als bedrijven de waarschuwing duidelijk vermelden op hun website, lijken consumenten die te overlezen, hetgeen meer dan eens zorgt voor onaangename verrassingen aan de ingang van het evenement.

Krachtens de Europese reglementering moeten ondernemingen die tickets doorverkopen de consument voldoende informeren. Doen ze dat niet, dan kan er sprake zijn van een oneerlijke handelspraktijk. De informatie die steeds duidelijk en ondubbelzinnig vermeld moet worden is:

  • de hoedanigheid van de verkoper: het moet voor de consument duidelijk zijn dat hij niet handelt met de officiële ticketverkoper.
  • de aard van het aangeboden ticket: de consument moet er duidelijk op gewezen worden dat het een ticket betreft dat door wordt verkocht en in voorkomend geval dat de prijs ervoor te betalen hoger is dan de op het ticket vermelde.
  • het risico: de consument moet geïnformeerd worden over de mogelijkheid dat hem de toegang zal worden geweigerd voor het aangeboden concert indien het ticket is ‘geblacklist’.
  • de modaliteiten voor terugbetaling indien
    • het ticket ongeldig is verklaard,
    • het evenement verplaatst of geannuleerd is.

Ondernemingen die op grote schaal tickets opkopen om via het internet door te verkopen, zijn in de meeste gevallen in het buitenland gevestigd. Kijk uit en denk goed na voor u zich op de verkoopsite stort die als eerste in de resultatenlijst van de zoekmachines verschijnt.

Doorverkoopwebsites, die door hun vormgeving kunnen doen vermoeden dat ze zelf achter de organisatie van het concert zitten, spelen op speculatie. Zij profiteren van het feit dat de tickets pas meerdere maanden na de betaling zullen worden geleverd, meestal enkele dagen voor het evenement. Met als risico dat de vraag ruim het aanbod overstijgt en er dus niet voldoende tickets beschikbaar zijn eenmaal het zover is, en u loopt het risico het langverwachte concert niet te kunnen bijwonen. In het beste geval betaalt de legitieme doorverkoper u terug; in het slechtste geval, wanneer de site een valse site was, heeft de fraudeur de nodige tijd gehad om zijn ontvangsten te versluizen en zelf met de noorderzon te verdwijnen.

Dat bedrog gaat als volgt in zijn werk:

De fraudeurs registreren een domeinnaam die de indruk wekt dat het gaat om een officieel verkooppunt voor concerttickets. Soms wordt de domeinnaam specifiek gekozen in functie van een specifieke concerttournee, soms wordt een meer algemene domeinnaam gekozen.

De fraudeurs concentreren zich op de grote, populaire concerten waarvoor de tickets zeer snel (vaak zelfs in nauwelijks twee uur) uitverkocht zijn. Ze komen in actie vlak na de aankondiging van het concert of de tournee, voor de start van de officiële voorverkoop, en bijgevolg meestal vele maanden voor het concert effectief plaatsvindt.

Vervolgens wordt er via technieken van zoektermoptimalisatie en gesponsorde advertenties voor gezorgd dat consumenten die tickets voor dat concert zoeken via internet, naar de frauduleuze websites worden gelokt. Vaak verschijnen deze zelfs vóór die van de officiële ticketverkoper in de resultatenlijst van een zoekmachine.

De consument bestelt op de frauduleuze website de tickets, betaalt ze onmiddellijk via een kredietkaart, krijgt een professioneel ogende e-mail ter bevestiging, maar zal de tickets nooit geleverd krijgen, of ontvangt in vele gevallen een vervalst of ongeldig ticket.

Deze modus operandi van de fraudeur biedt hem een aantal voordelen.

Vooreerst is de consument, gedreven door de hype van het concert, vaak minder oplettend wanneer hij tickets voor een populair concert wil kopen. Hij weet dat het concert snel uitverkocht zal zijn, en koopt dus vaak op de eerste de beste website die tickets aanbiedt.

Ten tweede profiteert de fraudeur van het feit dat de consument aanvaardt dat de verzending en de levering van de concerttickets pas vele maanden later plaats zullen vinden, vaak slechts enkele dagen of weken voor de concertdatum. Dat geeft de fraudeur de nodige tijd om zijn ontvangsten te versluizen, en zelf met de noorderzon te verdwijnen.

Hebt u met een kredietkaart betaald en bent u het slachtoffer van bedrog, dan kunt u de transactie betwisten via bijvoorbeeld www.mijnkaart.beExterne link. Laat het niet zover komen, raadpleeg de waarschuwingen op www.ilovemyticket.beExterne link of op www.safeconcerts.comExterne link.

Geschillen en klachten

Alvorens een klacht in te dienen, moet u contact opnemen met de tegenpartij in het geschil. Zo dit niet het geval is, lees dan de gids.

Hebt u de verkoper gecontacteerd maar tevergeefs, u kunt onderstaand formulier gebruiken, vergezeld van alle nuttige documenten, inclusief het bewijs van het contact met de verkoper. 

 

Geschillen en klachten

Wetgeving

Pas!oplichting - Bezoek onze Facebookpagina over oplichting!Externe linkExterne link

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link