Familiale BA-verzekering of de BA-verzekering privéleven

De "familiale BA-verzekering of de BA-verzekering privéleven" is een aanbevolen polis, zelfs als u geen kinderen of huisdieren hebt of zelfs als u niet fietst.

Ook al doet men nog zo zijn best, een ongelukkige gebeurtenis waarbij door onoplettendheid of onvoorzichtigheid schade wordt veroorzaakt kan men nooit volledig uitsluiten. Ook kan niemand er zeker van zijn dat zijn kinderen, huisdieren enz. geen schade veroorzaken.

De familiale verzekering is bedoeld om de financiële gevolgen, die soms aanzienlijk kunnen zijn, te dekken van schade veroorzaakt door de extracontractuele verantwoordelijkheid van het privéleven, met uitzondering van risico’s die vallen onder een wettelijk verplichte verzekering (bijvoorbeeld: "BA-verzekering auto").

Geschillen en klachten

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link