Skip navigation

NL | FR | DE | EN
.be

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Fax (gratis nr.): 0800 120 57
E-mail: info.eco@economie.fgov.be

Financiële en Boekhoudreglementeringen – Verzekeringen

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt
Financiële en Boekhoudreglementeringen – Verzekeringen

North Gate III
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 77 29
Fax: 02 277 52 55
E-mail: SFIN@economie.fgov.be

 

Natuurrampen (verplichte waarborg) Overstromingen

In de brandverzekering is de dekking van schade ten gevolge van het gevaar natuurrampen van rechtswege inbegrepen.

Hieronder vallen overstromingen:

  • het overlopen of
  • het opstuwen

van openbare riolen,

veroorzaakt door

  • het wassen van water of
  • atmosferische neerslag,
  • een storm,
  • het smelten van sneeuw of ijs of
  • een overstroming.

De wet bepaalt nauwkeurig wat verstaan moet worden onder een overstroming.

De wet bepaalt ook welke schade door deze waarborg zal vergoed worden. Het gaat om de schade aan de verzekerde goederen en de bijkomende kosten voor herstel en de huisvesting van de getroffen bewoners. De wet voorziet ook welke schade van de algemene waarborg natuurrampen en van de waarborg overstroming kan worden uitgesloten.

De wet legt aan de koning op om de risicozones vast te stellen, de zones die aan terugkerende en belangrijke overstromingen worden blootgesteld. In deze risicozones kan de verzekeraar weigeren om dekking voor overstroming te verlenen voor gebouwen en uitbreidingen van bestaande gebouwen die in deze zones na een bepaalde datum worden opgericht. De risicozones werden vastgesteld na overleg met de gewesten. Op dit ogenblik kent het Brussels Hoofdstedelijk gewest geen risicozones.

Het kan gebeuren dat een bestaande woning in een gebied ligt dat een veel grotere kans op overstroming kent dan de verzekeraar bereid is om te verzekeren. In dat geval zal de woning verzekerd worden volgens het tarief dat werd opgesteld door het Tariferingsbureau Natuurrampen.

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Wetgeving