Ongeval in het buitenland

Elke schade moet zo snel mogelijk, en zeker binnen de acht dagen, aan de verzekeraar worden gemeld.

Gebruik het aanrijdingsformulier. Zelfs indien de politie ter plaatse is, moet u uw aanrijdingsformulier invullen. Dit is nog belangrijker omdat in sommige landen de politie dikwijls alleen een proces-verbaal opstelt indien er gewonden zijn. 

Het is best mogelijk dat de politie

  • ter plaatse is gekomen,

  • het verkeer heeft geregeld,

  • maar dat er toch geen proces-verbaal werd opgesteld

Als u dan geen aanrijdingsformulier hebt ingevuld, bent u helemaal zonder verweer ten overstaan van uw verzekeraar

Bovendien is het aanrijdingsformulier een gestandaardiseerd Europees document zodat u het formulier kunt invullen ook al spreekt u de taal niet. De rubrieken en de volgorde zijn immers dezelfde.

Informatie voor de slachtoffers van een verkeersongeval in een land van de Europese economische ruimte (EU-landen + Noorwegen + Liechtenstein + IJsland)

Tot voor kort was het voor een slachtoffer van een verkeersongeval in het buitenland moeilijk om zijn rechten te doen gelden tegenover de verzekeraar van de verantwoordelijke, meestal gevestigd in een ander land dan het land van verblijf van het slachtoffer.

De afstand, de taal, het aansprakelijkheidsrecht en de schadevergoedingsprocedure waren zaken die een snelle en correcte schadevergoeding voor het slachtoffer bemoeilijkten.

Ten gevolge van de aanpassing van het Europees wettelijk kader moet de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig ingeschreven in een land van de Europese economische ruimte (EU-landen + Noorwegen + Liechtenstein + IJsland) een vertegenwoordiger aanwijzen in België (zie de wet van 21 november 1989, artikel 12Externe link) waarnaar uw verzekeraar (rechtsbijstand) of uzelf een aanvraag tot schadeloosstelling in uw taal kan sturen.

Om de gegevens van deze vertegenwoordiger in België te kennen, raadpleegt u de website van het Gemeenschappelijk waarborgfondsExterne link of BGWF.

Deze vertegenwoordiger moet u, binnen de 3 maanden, een gemotiveerd antwoord op uw aanvraag sturen in uw eigen taal. Het ontbreken van een antwoord wordt financieel gesanctioneerd (zie de Wet van 21 november 1989, artikel 14Externe link).

Als de buitenlandse verzekeraar geen vertegenwoordiger heeft aangewezen in België of niet binnen de drie maanden heeft geantwoord op uw aanvraag, kunt u zich zoals boven vermeld richten tot het BGWFExterne link.

Zoals in het verleden, is het raadzaam uw aanrijdingsformulier zo snel mogelijk door te sturen naar uw verzekeraar samen met een schademelding aan uw eventuele verzekeraar rechtsbijstand. Licht ook uw verzekeringsmakelaar in, hij kan u bijstaan.

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Vanuit het buitenland: +32 800 120 33

Fax (gratis nr.): 0800 120 57
Vanuit het buitenland: +32 800 120 57

Stel je vraag via het online webformulier

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link