Ongeval in het buitenland

Elke schade moet zo snel mogelijk, en zeker binnen de acht dagen na het schadegevalExterne link, aan de verzekeraar worden gemeld.

Gebruik het aanrijdingsformulier. Zelfs indien de politie ter plaatse is, moet u uw aanrijdingsformulier invullen. Dit is nog belangrijker omdat in sommige landen, waaronder Frankrijk, de politie dikwijls alleen een proces-verbaal opstelt indien er gewonden zijn. 

Het is best mogelijk dat de politie,  ter plaatse is gekomen,  het verkeer heeft geregeld, maar dat er toch geen proces-verbaal werd opgesteld. Als u dan geen aanrijdingsformulier hebt ingevuld, bent u helemaal zonder verweer ten overstaan van uw verzekeraar!

Bovendien is het aanrijdingsformulier een gestandaardiseerd Europees document zodat u het formulier kunt invullen ook al spreekt u de taal niet. De rubrieken en de volgorde zijn immers dezelfde.

Vergeet niet uw eventuele verzekeraar rechtsbijstand en uw verzekeringsmakelaar in te lichten. Deze kunnen u eveneens met raad bijstaan.

Informatie voor de slachtoffers van een verkeersongeval in een land van de Europese economische ruimte (EU-landen + Noorwegen + Liechtenstein + IJsland)

Tot voor kort was het voor een slachtoffer van een verkeersongeval in het buitenland moeilijk om zijn rechten te doen gelden tegenover de verzekeraar van de verantwoordelijke, meestal gevestigd in een ander land dan het land van verblijf van het slachtoffer.

De afstand, de taal, het aansprakelijkheidsrecht en de schadevergoedingsprocedure waren zaken die een snelle en correcte schadevergoeding voor het slachtoffer bemoeilijkten.

Ten gevolge van de aanpassing van het Europees wettelijk kader moet de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid voor het voertuig ingeschreven in een land van de Europese economische ruimte (EU-landen + Noorwegen + Liechtenstein + IJsland) een vertegenwoordigerExterne link aanwijzen in België waarnaar uw verzekeraar (rechtsbijstand) of uzelf een aanvraag tot schadeloosstelling in uw taal kan sturen

Om de gegevens van deze vertegenwoordiger in België te kennen, raadpleegt u de website van het Gemeenschappelijk waarborgfonds (BGWFExterne link).

Deze vertegenwoordiger moetExterne link u, binnen de 3 maanden na uw aanvraag tot schadeloosstelling, in uw eigen taal. een voorstel tot schadeloosstelling sturen,  of een gemotiveerd antwoord indien de aansprakelijkheid of de toepassing van artikel 29bis WAM ( zwakke weggebruikerExterne link ) of de schade wordt betwist. Het ontbreken van een antwoord wordt financieel gesanctioneerd. 

Als de buitenlandse verzekeraar geen vertegenwoordiger heeft aangewezen in België of niet binnen de drie maanden heeft geantwoord op uw aanvraag, kunt u zich zoals boven vermeld richten tot het BGWF.

.

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link