Autoverzekering

Onder het woord “autoverzekering”, verstaat men gewoonlijk de BA-autoverzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid) want het is de enige verzekering die verplicht is. De autoverzekering is echter veel uitgebreider: ze heeft ook betrekking op de omniumverzekering of volledige of gedeeltelijke cascoverzekering, de bestuurdersverzekering, … Het is dus belangrijk het bereik van de garanties in de verschillende autoverzekeringen te onderzoeken..

Let op! Lees goed uw polis, de garanties zijn soms anders gemoduleerd naargelang de verzekeraars, vooral op het gebied van vrijstelling en risicograad.

Geschillen en klachten

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link