Timesharing

"Timesharing" is voor een aantal mensen een aantrekkelijke vakantieformule.

Deze vakantieformule is gereglementeerd door de wet van 28 augustus 2011, die een Europese richtlijn omzet.

Deze wet beschermt de kopers van een recht van deeltijds gebruik van goederen en breidt deze bescherming uit tot andere vakantieproducten van lange duur zoals doorverkoop en uitwisseling van timesharing.

Wat wordt verstaan onder "timesharing"?

Het betreft een vakantieformule waarbij de consument het recht kan « kopen » om gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld voor twintig jaar) een uitgeruste en gemeubelde verblijfplaats als vakantiewoning te mogen gebruiken voor een of meer weken per jaar, veelal in clubachtige complexen.

Met deze vakantieformule, tussen eigendom en huren in, kan ook het gebruik van een toeristisch complex worden geoptimaliseerd.

De aankoopprijs varieert afhankelijk van het seizoen, de duur, de bezettingscapaciteit, de ligging van de woonruimte, de uitrusting, de afwerking, de luxe, de winstmarge van de verkoper. Aan deze aankoopprijs worden de bijkomende kosten toegevoegd: de beheers- en onderhoudskosten die elk jaar moeten worden betaald (ook als de woning niet gebruikt wordt), de vaste kosten (verzekeringen en taksen), de honoraria van de zaakvoerder.

Bij de meeste "timesharing"-formules heeft de koper de mogelijkheid om zijn vakantieperiode in te ruilen met een andere persoon, door zich aan te sluiten bij een gespecialiseerde internationale beurs, de inschrijving voor deze beurs en de eigenlijke ruil brengen kosten met zich mee, de ruilmogelijkheden van de woning variëren naar gelang van de "gekochte" periode (hoogseizoen, middenseizoen of laagseizoen), van de bezettingscapaciteit en van de luxe van de plaats.

Tegenwoordig bieden verkopers een flexibelere variant aan: de aankoop van punten voor een vastgestelde waarde; de punten dienen als ruilmiddel om verblijven (naargelang het type en de grootte van de woning, de plaats, de duur en de periode van het jaar).

Niet zelden stellen tussenpersonen aan de bezitter van een timesharing de doorverkoop van zijn aandeel voor, evenwel mits een voorafgaande betaling. Aangezien doorverkopen moeilijk is, kan het heel goed om een twijfelachtig voorstel gaan. De consument riskeert zijn geld nooit meer terug te zien terwijl het product niet is doorverkocht.

Waarom wordt de verkoop van dit type van product op Europees niveau gereglementeerd ?

  • het gaat meestal om internationale contracten;
  • vele promotors gebruiken agressieve verkooptechnieken: een haastig ingevuld formulier, telefonische klantenwerving of op vakantiewebsites, loterij, wedstrijden (waarbij u altijd de gelukkige winnaar bent van een week vakantie op een droomplek), enz.;
  • prospectussen en overeenkomsten bevatten vaak geen klare en gedetailleerde informatie: bijkomende te dragen kosten en wat ze precies dekken, het zeer hoge voorschot, de ruilmogelijkheden, het recht van afstand, de toestand van het gekochte goed en de financiële garanties waarover u beschikt ingeval het betreffende project niet voltooid is;
  • het is vaak moeilijk om zijn recht door te verkopen of te ruilen: alleen de gebruiksrechten voor luxewoningen op interessante plaatsen tijdens een gunstige periode kunnen gemakkelijk worden geruild;
  • het is moeilijk om te bepalen welke wetgeving de koper beschermt in geval van problemen, bv. als u Belgisch bent, de promotor een Engelsman en de woning in Spanje ligt;
  • de sector heeft in het verleden vele faillissementen gekend, waarbij de kopers straatarm achterbleven;
  • de prijzen van "timesharing" en de jaarlijkse beheerkosten zijn vaak zeer hoog ten opzichte van de geboden kwaliteit.
  • de doorverkoop van timesharing door tussenpersonen veroorzaakt vaak problemen. 

Wat zijn de hoofdkenmerken van de wet van 28 augustus 2011 ?

Geschillen en klachten

Inbreuken op de wetgeving

De Economische Inspectie controleert de naleving van de toepassing van de wet op de timesharing. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op:

meldpunt.belgie.beExterne link

Uw geschil minnelijk beslechten ?

De consumentenombudsdienst kan u helpen. U moet vooraf getracht hebben tot een minnelijke schikking te komen met de verkoper.

Consumentenombudsdienst
NG II
Koning Albert II-laan 8 bus 1
1000 Brussel

Tel.: 02 702 52 00
Fax: 02 808 71 20
E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
Website: http://www.consumentenombudsdienst.be/nlExterne link

Het formulier voor de consumenten is toegankelijk op het volgende adres: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl/klachtenformulierExterne link

Grensoverschrijdende klachten en geschillen

Het Europees Centrum voor de Consument biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan bij een aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en Ijsland.

Europees Centrum voor de Consument
Hollandstraat 13
1060 Brussel

Tel.: 02 542 33 46
Fax: 02 542 32 43
E-mail: info@eccbelgie.be
Website: http://www.eccbelgie.be/Externe link

Nuttige Links

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link