Veiligheid van producten en diensten

De consument staat centraal in de economie. U consumeert immers elk ogenblik van de dag. Het is dan ook nodig dat u op een veilige manier kunt consumeren.

Om uw veiligheid als consument te beschermen, bestaan er verschillende wetteksten. Zo bepaalt de algemene reglementering eerst en vooral dat alleen maar veilige producten en diensten op de markt gebracht mogen worden. Dit betekent dat wanneer u een product of dienst koopt, dit geen risico met zich mee mag brengen onder normale of voorzienbare omstandigheden.

Bij een glijbaan is het bijvoorbeeld goed te voorzien dat een kind de glijbaan beklimt langs voor, in plaats van de ladder te gebruiken. De producent is verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen van de gebreken van zijn product.

U moet er zich echter van bewust zijn dat zelfs het veiligste product ter wereld een ongeval kan veroorzaken. Ongelukken kunnen gebeuren zowel bij ‘normaal of voorzienbaar‘ gebruik van een product, als bij ‘oneigenlijk’ gebruik van een product.

Dit kan het eenvoudigst aangetoond worden met enkele alledaagse voorbeelden:

  • u opent een verfpot met een schroevendraaier en u verwondt zich;
  • u valt met de fiets, die technisch volledig veilig en in orde is, …

Naast de algemene reglementering bestaan er ook specifieke reglementeringen, zoals die voor speelgoed, speelterreinen, machines, …

Meer informatie over de reglementeringen over veiligheid van producten en diensten.

De FOD Economie houdt toezicht op de Belgische markt en waakt erover dat de producten en diensten op de markt voldoen aan de veiligheidseisen.

Indien we een product als gevaarlijk beschouwen, nemen we de nodige maatregelen afhankelijk van de situatie. Indien we dat nodig achten, zetten we bijvoorbeeld de verkoop van dat product stop of we laten het product door de fabrikant terugroepen.

Gevaarlijke producten opzoeken

 

Geschillen en klachten

Wilt u een klacht indienen? Neem contact op met de FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Uniek contactpunt Belspoc

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

North Gate
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 53 36 
E-mail: belspoc@economie.fgov.be

Uniek contactpunt Belspoc