Strijd tegen de armoede

Image Lutte contre la pauvreté

Een van de opdrachten van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie is iedereen die in armoede leeft, informeren over interessante publicaties van de FOD Economie. In deze publicaties vinden ze veel informatie, alsook adressen waar nog meer informatie te krijgen is.

Voor de FOD Economie is het essentieel dat deze publicaties de personen bereiken voor wie ze bestemd zijn.

Naar personen die kwetsbaar zijn, brieven of vragenlijsten opsturen is geen goede oplossing. Zij staan voor een reeks moeilijkheden en ontvangen daarom niet graag brieven die er nogal officieel uitzien. Ze vrezen immers dat er nieuwe problemen op komst zijn, vb. een nieuwe factuur. Officiële brieven doen ze dan ook niet graag open.

Daarom is het de rol van de FOD Economie om mensen die in armoede leven langs een andere weg te laten kennismaken met de brochures van de FOD

  • Om geen slachtoffer te worden van bedrieglijke reclame,

  • Om energiekosten te verminderen,

  • Om oplossingen aan te reiken om overmatige schuldenlast aan te pakken (vb. schuldbemiddeling, budgetbegeleiding).

 

Om het boekje "Doelgerichte communicatie naar kansengroepen" te bestellen.

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link