Incassobureau

Indien een incassobureau de activiteit van minnelijke invordering van schulden ten aanzien van consumenten uitoefent, is de bijzondere “incassowet” van 20 december 2002 van toepassing.

Naast een aantal verboden praktijken en de verplichting tot inschrijving, moeten de incassobureaus, en bij uitbreiding iedereen die de activiteit van minnelijke invordering uitoefent, ook bepaalde regels naleven bij het versturen van een brief van ingebrekestelling en huisbezoeken.

Geschillen en klachten

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Dienst Krediet en schuldenlast

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Reglementering
Dienst Krediet en Schuldenlast

City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel  

Tel: 02 277 84 93 
Fax: 02 277 52 55
E-mail: sfin@economie.fgov.be