Collectieve schuldenregeling

Het probleem van overmatige schuldenlast treft steeds meer personen. Ten behoeve van personen die een reeks van schulden hebben gemaakt en de gevolgen ervan niet meer de baas kunnen, heeft de wetgever een wet aangenomen betreffende de collectieve schuldenregeling (wet van 5 juli 1998).

Deze wetgeving is niet van toepassing op handelaars. Zij slaat enkel op niet-handelaars, dit wil zeggen:

  • loontrekkenden,
  • personen zonder beroep
  • landbouwers en
  • diegenen die een vrij beroep uitoefenen.

De collectieve schuldenregeling heeft als doel de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden. Naast de integrale tekst van deze wet vindt u hierbij inlichtingen over de gerechtelijke procedure van de collectieve schuldenregeling en over de te zetten stappen om tot een schuldbemiddeling te komen.

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Dienst Krediet en schuldenlast

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Reglementering
Dienst Krediet en Schuldenlast

City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel: 02 277 54 30
Fax: 02 277 52 55
E-mail: CSR-RCD@economie.fgov.be