Vertraging van een vlucht

In geval van een aanzienlijke vertraging van een vlucht, geeft de verordening (EG) 261/2004 u, afhankelijk van de duur van de vertraging en de duur van de vlucht, recht op:

  • informatie (in geval van een vertraging van meer dan twee uur), met name met een schriftelijke berichtgeving waarin de regels voor schadevergoeding en bijstand zijn opgenomen, alsook de gegevens van de nationale instantie die ermee belast is te controleren of de bepalingen van de verordening (EG) 261/2004 worden nageleefd (volgens artikel 14 van deze Europese verordening);
  • bijstand (artikel 8), te weten ingeval de vertraging langer duurt dan vijf uur, het recht om te kiezen tussen een retourvlucht naar uw oorspronkelijke vertrekpunt of de terugbetaling van het ticket (binnen een termijn van zeven dagen) wanneer de verplaatsing nutteloos is geworden vanwege de vertraging;
  • opvang (artikel 9): verfrissingen, maaltijden, indien van toepassing, verblijf en transfers, twee gratis telefonische oproepen (of telexen, faxen, e-mails) in afwachting van een latere vlucht;
  • een schadevergoeding (artikel 7), waarvan het bedrag tussen 250 euro en 600 euro ligt, afhankelijk van de lengte van het traject wanneer de reizigers van vertraagde vluchten een tijdsverlies lijden dat gelijk is aan of groter dan drie uur vanaf het aanvankelijk door de luchtvaartmaatschappij voorziene aankomstuur op de bestemming (volgens het arrest van het Europees Hof van Justitie van 19 november 2009 betreffende de interpretatie van de verordening 261/2004/CE en de toekenning van een schadevergoeding aan luchtvaart die het slachtoffer zijn van een vertraging).

Indien de luchtvaartmaatschappij echter in staat is om te bewijzen dat de vertraging te wijten is aan uitzonderlijke omstandighedenExterne link die niet hadden kunnen worden vermeden, zelfs indien alle redelijke maatregelen werden genomen, dan geeft een dergelijke vertraging geen recht op schadevergoeding .

Geschillen en klachten

Vertraging/annulatie van vluchten

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Luchtvaart
Strategische Cel - Passagiersrechten

City Atrium (6e verdieping - locker PAX) 
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Tel: +32 (0)2 277 44 00 (tussen 9 en 12u)
Fax: +32 (0)2 277 40 73
E-mail: passenger.rights@mobilit.fgov.be

Grensoverschrijdende klachten en geschillen

Europees Consumentencentrum
Hollandstraat 13
1060 Brussel

Tel.: 02 542 33 89
E-mail: info@cecbelgique.be 

Nuttige Links

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link