Spamming

De massale verzending van elektronische ongevraagde post, doorgaans spam genoemd, neemt toe. Zoals men altijd zegt: "voorkomen is beter dan genezen"! Ook bieden wij u diverse informatie en brochures aan die het fenomeen uiteenzetten, de reglementeringen die hierop van toepassing zijn alsook talrijke praktische adviezen om beter om te gaan met het probleem van spam.

Brochure "De spamming in 24 vragen en antwoorden"

(Brochure wordt momenteel bijgewerkt)

 Thumbnail

Externe link

Deze brochure geeft, in vraag- en antwoordvorm de juridische reglementeringen die van toepassing zijn op ongevraagde reclame per elektronische post weer, alsook de bevoegde overheden om klacht in te dienen.

Download deze brochure in pdf-formaat

Brochure "Hoe wettelijk is de virale marketing"

(brochure wordt momenteel bijgewerkt)

Deze brochure geeft de juridische regels weer die van toepassing zijn op deze bijzondere vorm van publiciteit, de virale marketing. Deze bestaat erin in de elektronische omgeving te profiteren van mond-tot-mondreclame door een boodschap te verspreiden die graag wordt doorgegeven.

 ALT Marketing

Download deze brochure in pdf-formaat

Brochure "De spamming in vraag gesteld: geïllustreerde voorbeelden en praktische adviezen"

(brochure wordt momenteel bijgewerkt)

Thumbnail 

Deze brochure geeft de meest voorkomende voorbeelden van spam die vallen onder oplichterij, zwendel of informaticacriminaliteit. Ze geeft praktische informatie, opdat u op uw beurt niet in de val loopt.

Download deze brochure in pdf-formaat

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving