Informatiemaatschappij

De informatiemaatschappij, gekenmerkt door de ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologieën, is een dagelijkse realiteit geworden voor alle burgers, ondernemingen en de overheid. Deze evolutie is trouwens van aanzienlijk socio-economisch belang. Het benutten van het ICT-potentieel kan tot nieuwe uitwisselingsplaatsen leiden, maar kan ook nieuwe problemen van uitsluiting veroorzaken, wat ook wel “digitale kloof” wordt genoemd.

De impact van de nieuwe technologieën op economisch vlak is onweersprekelijk. De sector van de telecommunicatie en die van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën produceren namelijk de grootste winst in groei en productiviteit. Zo worden er nieuwe markten opgestart en nieuwe producten en diensten gecommercialiseerd: multimedia, telefonie, markt voor gratis diensten, enz. De nieuwe technologieën spelen bovendien een belangrijke rol in het domein van innovatie en wetenschappelijk onderzoek.

De informatiemaatschappij komt in verschillende krachtlijnen van de strategische matrix van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie voor.

Afdeling Telecommunicatie en Informatiemaatschappij

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Reglementering
Afdeling Telecommunicatie en Informatiemaatschappij

City Atrium
Vooruitgangstraat 
1210 Brussel

Tel.: 02 277 77 59
Fax: 02 277 96 90
E‑mail: telecominfso@economie.fgov.be