Solden

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de vrije beroepen

Tweemaal per jaar mogen ondernemingen verkopen tegen sterk verlaagde prijzen onder de benaming "solden" of onder een andere gelijkwaardige benaming (art. VI.25 e.v. WERExterne link).

Een onderneming mag enkel de goederen in solden verkopen die ze

 • al te koop heeft aangeboden gedurende minstens dertig dagen en
 • die nog in haar bezit zijn aan het begin van de soldenperiode.

Soldenperiode

De twee soldenperiodes liggen vast (boek VI WER):

 • van 3 januari tot 31 januari;
  wanneer 3 januari op een zondag valt, begint de periode op 2 januari;
 • en van 1 juli tot 31 juli; 
  wanneer 1 juli op een zondag valt, dan begint de soldenperiode op 30 juni.

Oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen ten aanzien van consumenten zijn verboden.

Deze regels zijn gericht op

 • de bescherming van de concurrentie;

 • het garanderen van de correctheid van de prijsvermindering en

 • de goede voorlichting van de consument.

Een aankondiging van prijsvermindering moet dus effectief zijn en mag niet misleidend zijn, dit wil zeggen dat ze moet toegepast worden op een prijs die voorheen gedurende enige tijd werd toegepast. De consument moet een reëel voordeel genieten aangezien hij op basis daarvan zijn beslissing tot aankopen neemt of zal nemen.

Het is aan de onderneming om de correctheid van de aangekondigde vermindering te bewijzen.

In de praktijk moet geval per geval worden bepaald of de aankondiging van prijsvermindering niet oneerlijk is in de zin van de artikelen VI.93 en volgende WERExterne link .

De onderneming mag ook met verlies verkopen.

Sperperiode

De presoldenperiode (sperperiode) is de periode van één maand die voorafgaat aan het begin van de soldenperiode.

De presoldenperiodes zijn:

 • van 3 december t.e.m. 2 januari;
  wanneer 3 januari op een zondag valt, dan begint de sperperiode voor de wintersolden op 2 december en loopt t.e.m. 1 januari
 • en van 1 juni t.e.m. 30 juni;
  wanneer 1 juli op een zondag valt, loopt de sperperiode voor de zomersolden van 31 mei t.e.m. 29 juni.

Voor de sectoren kleding, lederwaren en schoenen verbiedt de wet

 • prijsverminderingen aan te kondigen die hun uitwerking hebben tijdens de periode die aan de solden voorafgaat (de sperperiode) of
 • waardebonnen te verspreiden die recht geven op een prijsvermindering tijdens deze periode.

De bedoeling hiervan is, te garanderen dat

 • de prijs van de soldenproducten werkelijk een daling heeft ondergaan en
 • dat alle ondernemingen uit deze sectoren tegelijkertijd, op de voorziene data, beginnen met de solden.

Handelsmanifestaties georganiseerd tijdens de sperperiode

Tijdens de sperperiode mogen prijsverminderingen worden toegepast op braderijen die:

 • georganiseerd worden door de plaatselijke verenigingen van ondernemingen of met hun medewerking;

 • hoogstens 4 dagen duren per sperperiode (art. VI.29, § 4 WERExterne link).

Voor andere vragen over de soldenverkoop, raadpleeg onze FAQ (PDF, 99.14 Kb).

Geschillen en klachten

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link