Verkoop buiten verkoopruimten of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening

Ondernemingen (boek VI WER) - art. VI.64 e.v. WERExterne link

Vrije beroepen (boek XIV WER)art XIV.38 e.v. WERExterne link

U sloot een overeenkomst buiten verkoopruimte of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening indien de overeenkomst werd gesloten:

 1. In uw gelijktijdige fysieke aanwezigheid en deze van de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep op een andere plaats dan de verkoopruimte van de onderneming of de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening van de beoefenaar van een vrij beroep (voorbeelden: op het werk, op de woonplaats, op publieke plaatsen zoals straten, inkomhallen, galerijen, vervoer, enz.);

 2. ten gevolge van uw aanbod, op een andere plaats dan de verkoopruimte van de onderneming of de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening van de beoefenaar van een vrij beroep;

 3. in de verkoopruimte van de onderneming of in de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening van de beoefenaar van een vrij beroep of door middel van een techniek voor communicatie op afstand onmiddellijk na u persoonlijk gecontacteerd werd op een andere plaats dan de verkoopruimte van de onderneming of de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening van de beoefenaar van een vrij beroep;

 4. tijdens een excursie die door de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep is georganiseerd met een commercieel doel of met als doel de promotie en de verkoop van goederen of diensten aan de consument.

Opgelet!

Deze beschermingen zijn niet van toepassing op:

 • overeenkomsten opgesteld door een notaris of door een gerechtsdeurwaarder in hun hoedanigheid van openbaar ambtenaar;

 • overeenkomsten met betrekking tot juridische bijstand geleverd door een advocaat met toepassing van Boek III bis van het Gerechtelijk Wetboek.

 • verkopen van voedingsmiddelen, dranken of andere goederen die bestemd zijn voor dagelijkse huishoudelijke consumptie en die op basis van frequente en regelmatige rondes bij de woon- of verblijfplaats, dan wel de arbeidsplaats van de consument worden afgeleverd;

 • verkopen georganiseerd in het raam van manifestaties zonder handelskarakter en met een uitsluitend menslievend doel voor zover de verkoopsom 50 euro niet overschrijdt;

 • overeenkomsten inzake consumentenkrediet onderworpen aan de wetgeving betreffende consumentenkrediet;

 • verzekeringsovereenkomsten.

Herroepingsrecht

Ondernemingen - art. VI.67 e.v. WERExterne link

Vrije beroepen - art. XIV.41 e.v. WERExterne link

Voor elke overeenkomst buiten verkoopruimte of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening, tenzij bijzondere omstandigheden, beschikt u over een herroepingsrecht (PDF, 239.33 Kb).

De reglementering voorziet:

 • een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen;

 • een formulier (PDF, 287.37 Kb) dat gebruikt kan worden om gemakkelijk te herroepen;

 • de mogelijkheid om te herroepen wanneer de uitvoering van de dienstenovereenkomst werd aangevat tijdens de herroepingstermijn;

 • de wijze van terugbetaling;

 • de wijze en eventuele kosten van het terugzenden van de goederen;

 • de situaties waarin het herroepingsrecht niet uitgeoefend kan worden;

 • ...

Bijzondere bepalingen voor ondernemingen

U sloot een gas- of elektriciteitovereenkomst af

Het akkoord "De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt (PDF, 591.38 Kb)" en de bijhorende gedragscode viseren alle verkopen buiten verkoopruimten, alle verkooppraktijken die niet plaatsvinden op het bureau, de maatschappelijke zetel of in de winkel van de leverancier, of van zijn vertegenwoordiger of doorverkoper of die niet op afstand, enz. gebeurt.

U heeft het recht om binnen de 14 kalenderdagen te verzaken aan de overeenkomst na ontvangst van de bevestiging van de leverancier.

Vragen? 

Het Contact Center van de FOD Economie kan heel wat van uw vragen beantwoorden:

Geschillen en klachten

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link