Immobiliënkantoor

U hebt een contract afgesloten met een immobiliënkantoor met het oog op de verkoop/aankoop/verhuur van een gebouw.

U beschikt over een herroepingstermijn van 7 werkdagen om zonder kosten af te zien van het contract met uw vastgoedbemiddelaar.

Vragen ?

Het Contact Center van de FOD Economie kan heel wat vragen beantwoorden :

Geschillen en klachten

 

Wetgeving