Herroepingstermijnen

U hebt spijt van uw aankoop nadat ...

u een aankoop deed  via internet…

u tijdens een huis-aan-huisverkoop een bestelbon ondertekende voor een stofzuiger…

u een kredietovereenkomst ondertekende voor de aankoop van een auto…

Kunt u afzien van uw aankoop?

Wanneer u een aankoop doet in een winkel verbindt u zich en kunt u in principe niet op uw beslissing terugkomen. Of u het gekochte goed mag ruilen of het terugbetaald krijgt, hangt af van de goodwill van de verkoper.

In sommige omstandigheden kent de wet u echter  een herroepingstermijn toe. Dat betekent dat u van uw aankoop of van uw verbintenis kunt afzien

 • zonder andere dan de wettelijk voorziene kosten en

 • zonder opgave van een reden.

Berekening van de herroepingstermijn

De termijn moet worden berekend:

 • vanaf de dag volgend op de dag van ondertekening van de overeenkomst voor: consumentenkrediet, huwelijksbureau, immobiliënkantoor, timesharing;

 • vanaf de dag volgend op de dag van sluiting van de dienstenovereenkomst voor:
  verkoop op afstand, verkoop buiten verkoopruimten, of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening;

 • vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument of een derde aangeduid door de consument fysiek bezit neemt van het goed voor:

  • verkoopovereenkomsten gesloten buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening, met inbegrip van overeenkomsten die betrekking hebben op zowel goederen als diensten;

  • verkoopovereenkomsten gesloten buiten verkoopruimten, met inbegrip van overeenkomsten die betrekking hebben op zowel goederen als diensten;

  • verkoopovereenkomsten gesloten op afstand, met inbegrip van overeenkomsten die betrekking hebben op zowel goederen als diensten;

 •  vanaf de dag volgend op de dag van de bevestiging van het contract door de consument
  voor: gas- en elektriciteitsverkoop per telefoon;

 • vanaf de dag waarop de verzekeraar het door de consument ondertekende verzekeringscontract in ontvangst neemt; 

 • na ontvangst van de bevestiging van het contract door de leverancier voor:
  verkoop van gas en elektriciteit buiten verkoopruimten (openbare weg, ten huize van de consument, enz.) en op afstand (via internet, via de post).

Als de termijn is uitgedrukt in werkdagen, tellen de zon- en wettelijke feestdagen niet mee. Als de in werkdagen uitgedrukte termijn afloopt op een zaterdag, wordt de termijn verlengd tot de daaropvolgende werkdag.

Als de termijn wordt uitgedrukt in kalenderdagen, dan zijn alle dagen daarin inbegrepen. Als de termijn verstrijkt op een zondag of een feestdag, wordt hij verlengd tot de daaropvolgende werkdag.

Hoe herroepen?

Opdat u een bewijs zou hebben van uw herroeping, is het wenselijk om via aangetekende brief te herroepen (huwelijksbureau, immobiliënkantoor, verzekeringen, consumentenkrediet, timesharing).

Als u een overeenkomst buiten verkoopruimten of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening of een overeenkomst op afstand sloot, kan u de overeenkomst herroepen door de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep daarover te informeren voor het verstrijken van de termijn:

 • ofwel, door een hiervoor voorzien modelformulier voor herroeping (PDF, 287.37 Kb) te vervolledigen en te ondertekenen;

 • ofwel een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt (telefoon, e-mail, enz.);

 • ofwel online voor zover de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep daarin voorziet op haar website. In dat geval moet de onderneming of de beoefenaar van een vrij beroep u een ontvangstbevestiging van uw herroeping, op een duurzame gegevensdrager, verstrekken.

Vragen over de herroepingstermijn?

Het Contact Center van de FOD Economie kan heel wat van uw vragen beantwoorden:

 

Geschillen en klachten

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link