Onderzoek garantie

Sinds 1 januari 2005 beschikt de consument over de wettelijke garantie voor elk productdefect. Door de jaren heen blijven de consumenten echter nog vaak geconfronteerd met een onvoldoende toepassing van de wet wanneer hun product niet meer werkt.

Sommige handelaren weigeren tussen te komen onder het voorwendsel dat de fabrieksgarantie korter is dan de wettelijke garantie. Anderen beweren dat de oorzaak van het defect bij de consument ligt. Bepaalde bedrijven bieden hen soms betalende handelsgaranties om de wettelijke garantie te vervangen. Het probleem schijnt meestal plaats te vinden in bepaalde sectoren, zoals huishoudelektro en IT-producten (mobiele telefoons, smartphones, tablets ...).

Kent u uw rechten als consument en weet u hoe te reageren in geval van problemen? Is de weigering om de garantiewet toe te passen te wijten aan enkele geïsoleerde verkopers of gaat het over wijdverbreide praktijken?

Om deze vragen te beantwoorden organiseerde de FOD Economie van juli tot oktober 2013 een online-enquête over de garantie van consumptiegoederen om getuigenissen van consumenten te verzamelen.

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link