Verborgen gebreken

Aan het einde van de 2 jaar wettelijke garantie is het oude stelsel van verborgen gebreken opnieuw van toepassing (art. 1641 en volgende van het Burgerlijke WetboekExterne link).

Om de verborgen gebreken te kunnen inroepen, moet u bewijzen dat het gebrek bestond op het moment van de verkoop.

De oplossingen die vervolgens aan u worden geboden, zijn beperkter dan het stelsel van de wettelijke garantie. U kan enkel een prijsverlaging of terugbetaling eisen.

Veelgestelde vragen

Geschillen en klachten

Rechtbanken:

  • Vredegerecht voor elk geschil onder of gelijk aan 2500 euro;
  • Gerecht van Eerste Aanleg voor elk geschil boven 2500 euro.

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link