Conformiteit

De verkoper moet aan de koper een goed afleveren dat conform het contract is.

Wat verstaat men onder conformiteit?

Om de conformiteit te beoordelen werden vier criteria vastgesteld. Het goed moet:

  1. conform de beschrijving, gegeven door de verkoper, zijn, bijv.: indien u een kast van 3 meter lang hebt besteld, moet dit meubel de gevraagde afmetingen hebben en mag het dus noch groter, noch kleiner zijn;

  2. geschikt zijn voor het gewenste gebruik opgegeven door de consument, bijv.: indien u een gsm koopt om van een specifieke functie te genieten en u de verkoper hierover inlicht, moet het toestel met deze functie zijn uitgerust;

  3. geschikt zijn voor de doeleinden waar goederen van hetzelfde type doorgaans voor dienen, bijv.: een keukenrobot moet kunnen mixen, hakken; enz.;

  4. de prestaties en de kwaliteiten aanbieden die de consument gezien de aard van het goed redelijkerwijs mag verwachten en rekening houdend met de vermelde eigenschappen op de etikettering en met de verklaringen van de verkoper.

De verkoper is gebonden door de publiciteit die hij maakt.

Is eveneens gelijkgesteld aan een gebrek aan conformiteit: een slechte installatie (bijvoorbeeld van een keuken) voor zover ze deel uitmaakt van het verkoopcontract.

Wanneer de consument zelf een slechte installatie heeft uitgevoerd als gevolg van foutieve montage-instructies is er eveneens sprake van een gebrek aan conformiteit.

Veelgestelde vragen

Geschillen en klachten

Inbreuken op de wetgeving

De naleving van de toepassing van de wet op de garantie wordt gecontroleerd door de Algemene Directie Economische Inspectie. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op:

meldpunt.belgie.beExterne link

Uw geschil minnelijk beslechten ?

De consumentenombudsdienst kan u helpen. U moet vooraf getracht hebben tot een minnelijke schikking te komen met de verkoper.

Consumentenombudsdienst
NG II – Koning Albert II-laan 8 bus 1 - 1000 Brussel
Tel.: 02 702 52 00
Fax: 02 808 71 20
E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
Website: http://www.consumentenombudsdienst.be//nlExterne link

Het formulier voor de consumenten is toegankelijk op het volgende adres: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl/klachtenformulierExterne link

Grensoverschrijdende klachten en geschillen

Het Europees Consumenten Centrum biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan in geval van een aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en Ijsland.

Europees Centrum voor de Consument
Hollandstraat 13
1060 Brussel
Tel.: 02 542 33 46
Fax: 02 542 32 43
E-mail: info@eccbelgie.be
Website: http://www.eccbelgie.beExterne link

 

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Europees Consumentencentrum

Hollandstraat 13
1060 Brussel

Tel.: 02 542 33 89
Fax: 02 542 32 43
E-mail: info@cecbelgique.be