Commerciële of contractuele garantie

Naast de wettelijke garantie reglementeert de wet eveneens de commerciële of contractuele garantie.

Wat is het verschil tussen de wettelijke en de commerciële garantie?

Wettelijke garantie:

  • Deze is verplicht: u hebt er automatisch recht op tegenover de eindverkoper die u het goed verkocht heeft;

  • U moet er dus niet over onderhandelen.

  • De verkoper mag deze garantie niet beperken.

Commerciële garantie:

  • De commerciële garantie is niet verplicht: ze kan worden geleverd door de eindverkoper of door de fabrikant.

  • De commerciële garantie van de verkoper mag de wettelijke garantie van de eindconsument niet beperken. Ze moet voordeliger zijn dan de wettelijke garantie.

Let op: een commerciële garantie aangeboden moet geen duur van twee jaar hebben, in tegenstelling tot de wettelijke garantie geleverd door de verkoper.

Voorbeeld: ik heb een nieuwe koelkast gekocht in een winkel.

De wettelijke garantie ten laste van de verkoper is 2 jaar: in geval van een bewezen gebrek aan overeenstemming heb ik recht op de kosteloze aanpassing van het apparaat. Zelfs wanneer het commerciële garantiedocument geleverd door de fabrikant voorziet dat enkel de compressor van de koelkast wordt gewaarborgd gedurende een periode van 5 jaar (maar de vervoers-en de arbeidskosten niet dekt), verlies ik mijn wettelijke garantie van 2 jaar aangeboden door de verkoper niet.

Wat voorziet de wet met betrekking tot de commerciële garantie?

  • De commerciële garantie kan zowel worden geleverd door de eindverkoper als door de fabrikant.
  • De commerciële garantie verbindt diegene die ze levert.
  • De commerciële garantie moet vermelden dat er buiten deze garantie ook een wettelijke garantie bestaat.
  • De commerciële garantie moet een bepaald aantal essentiële gegevens zoals de garantieduur, haar geografisch toepassingsgebied en de naam en het adres van diegene die de garantie aanbiedt vermelden.

Veelgestelde vragen

Geschillen en klachten

Inbreuken op de wetgeving

De naleving van de toepassing van de wet op de garantie wordt gecontroleerd door de Algemene Directie Economische Inspectie. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op:

meldpunt.belgie.beExterne link

Uw geschil minnelijk beslechten ?

De consumentenombudsdienst kan u helpen. U moet vooraf getracht hebben tot een minnelijke schikking te komen met de verkoper.

Consumentenombudsdienst
NG II – Koning Albert II-laan 8 bus 1 - 1000 Brussel
Tel.: 02 702 52 00
Fax: 02 808 71 20
E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
Website: http://www.consumentenombudsdienst.be//nlExterne link

Het formulier voor de consumenten is toegankelijk op het volgende adres: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl/klachtenformulierExterne link

Grensoverschrijdende klachten en geschillen

Het Europees Consumenten Centrum biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan in geval van een aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en Ijsland.

Europees Centrum voor de Consument
Hollandstraat 13
1060 Brussel
Tel.: 02 542 33 46
Fax: 02 542 32 43
E-mail: info@eccbelgie.be
Website: http://www.eccbelgie.beExterne link

 

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link