Garantie

U hebt een wasmachine gekocht die na twee maanden gebruik reeds defect... De kast die u werd geleverd heeft niet precies dezelfde afmetingen als de kast die u hebt besteld... enz.

Deze aangelegenheden worden geregeld door de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen.

Wat zijn uw rechten als consument?

Bij de aankoop van een consumptiegoed hebt u recht op de wettelijke garantie: de verkoper moet een garantie geven voor elk gebrek aan overeenstemming van het goed dat zich binnen de twee jaar na aankoop manifesteert.

Voor tweedehandsgoederen kan een termijn van minder dan twee jaar worden overeengekomen. De garantie voor tweedehandsgoederen mag echter niet korter zijn dan een jaar.

Deze garantie is van toepassing op alle consumptiegoederen verkocht door een professionele verkoper aan een consument die handelt voor privédoeleinden. Onroerende goederen worden niet gedekt.

Tot wie moet u zich richten?

Voor elk gebrek aan conformiteit van een consumptiegoed (niet-conformiteit, afwezigheid van kwaliteiten die u redelijkerwijs mag verwachten, pannes, enz.) moet u zich richten tot de eindverkoper.

Modelbrieven

Vindt 14 modelbrieven die u na de nodige aanpassingen kan gebruiken om het geschil met uw verkoper te regelen.

Geschillen en klachten

Inbreuken op de wetgeving

De naleving van de toepassing van de wet op de garantie wordt gecontroleerd door de Algemene Directie Economische Inspectie. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op:

meldpunt.belgie.beExterne link  

Uw geschil minnelijk beslechten ?

De consumentenombudsdienst kan u helpen. U moet vooraf getracht hebben tot een minnelijke schikking te komen met de verkoper.

Consumentenombudsdienst
NG II – Koning Albert II-laan  8 bus 1 - 1000 Brussel
Tel.: 02 702 52 00
Fax: 02 808 71 20
E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
Website: http://www.consumentenombudsdienst.be//nlExterne link

Het formulier voor de consumenten is toegankelijk op het volgende adres: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl/klachtenformulierExterne link

Grensoverschrijdende klachten en geschillen

Het Europees Consumenten Centrum biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan in geval van een aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en Ijsland.

Europees Centrum voor de Consument
Hollandstraat 13
1060 Brussel
Tel.: 02 542 33 46
Fax: 02 542 32 43
E-mail: info@eccbelgie.be 
Website: http://www.eccbelgie.beExterne link

 

Audio video

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link