Car-pass: een doeltreffend middel tegen kilometerfraude

Vroeg u zich wel eens af hoe het mogelijk is dat een tweedehandswagen, jaren oud, slechts 15.000 km op zijn teller heeft?

Wees niet naïef!

Consumenten werden vaak gedupeerd door weinig gewetensvolle garagisten die de kilometertellers vervalsten. De consument kon alleen maar de pedaalslijtage, de motorvervuiling enz. nagaan, maar echt objectieve bewijzen waren er niet voor een koper.

Het car-pass systeem

Bij elke verkoop van een tweedehandswagen is de verkoper (particulier of beroeps) verplicht om aan de particuliere koper een car-pass te bezorgen. Het is een document met de kilometerhistoriek van het voertuig.

De car-pass wordt met behulp van de voor autokeuring erkende ondernemingen door de vzw CAR-PASS uitgereikt. De kilometerstanden worden aan de vzw meegedeeld door: 

  • de beroepsmensen in de autosector (garagisten, carrossiers, bandencentrales, enz.);
  • de voor autokeuring erkende ondernemingen, die eveneens de kilometerstand noteren van elk ter keuring aangeboden voertuig.

De kilometerstand wordt altijd opgestuurd samen met het chassisnummer van het voertuig en de datum waarop de tellerstand is opgenomen.

Aarzel dus niet om uw car-pass te eisen, want het niet afgeven ervan kan zware gevolgen hebben.

De wet bepaalt namelijk dat de koper die zijn car-pass niet gekregen heeft, aan de rechter om vernietiging van het koopcontract kan vragen. De rechter moet die dan uitspreken. De aankoop zal dan ook als onbestaande worden beschouwd en het bedrag ervan zal aan de koper moeten worden teruggestort.

Nog meer veiligheid …

De car-pass is niet alleen het document met de kilometerhistoriek van het voertuig. Naast de gekende kilometerstanden bevat het ook de datum waarop die genoteerd zijn.

Hij bevat ook nog andere vermeldingen:

  • merk en model van het voertuig;
  • de datum waarop het voertuig voor het eerst in België is ingeschreven;
  • het chassisnummer van het voertuig;
  • de datum waarop het document opgemaakt is;
  • het identificatienummer van de car-pass, waarmee de echtheid van het document kan geverifieerd worden.

Geschillen en klachten

Inbreuken op de wetgeving

De Economische Inspectie ziet er op toe dat de wet op de car-pass wordt toegepast en nageleefd. U kunt een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk melden op meldpunt.belgie.beExterne link.

Uw geschil minnelijk beslechten?

De consumentenombudsdienst kan u helpen. U moet vooraf getracht hebben tot een minnelijke schikking te komen met de onderneming.

Consumentenombudsdienst

NG II
Koning Albert II-laan 8
1000 Brussel

Tel.: 02 702 52 00
Fax: 02 808 71 20
E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
Website: http://www.consumentenombudsdienst.be//nlExterne link

Het formulier voor de consumenten is toegankelijk op het volgende adres: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl/klachtenformulierExterne link

Grensoverschrijdende klachten en geschillen

Het Europees Centrum voor de Consument biedt aan consumenten informatie en begeleiding aan in geval van een aankoop of een geschil met een verkoper die gevestigd is in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen en IJsland.

Europees Centrum voor de Consument

Hollandstraat 13
1060 Brussel

Tel.: 02 542 33 46
Fax: 02 542 32 43
E-mail: info@eccbelgie.be

Website: http://www.eccbelgie.beExterne link

 

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Online diensten

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Dienst Bescherming van de consumentenrechten

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Reglementering 
Dienst Bescherming van de Consumentenrechten

City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210    Brussel

Tel.: 02. 277 80 04
E-mail: Hrc.cons@economie.fgov.be