Car-pass

De vervalsing van de kilometerstanden bij de verkoop van tweedehandswagens is een wijd verspreide praktijk die zowel de koper als de eerlijke verkopers dupeert.

De koper betaalt vaak te veel voor een tweedehandswagen, omdat hij moedwillig bedrogen wordt over een essentieel kenmerk van die wagen, nl. het aantal afgelegde kilometers. De handelaar die correct werkt en zich niet bezondigt aan bedrog, is het slachtoffer van oneerlijke handelspraktijken die de markt verstoren.

De wetgever heeft in 2004 een wet uitgevaardigd met het oog op een efficiënte bestrijding van deze malafide praktijken. Door verschillende maatregelen zal een halt worden toegeroepen aan dergelijk bedrog.

De sleutel om deze vormen van bedrog tegen te gaan, is de erkenning van een vereniging die instaat voor de centrale registratie van de kilometerstanden van alle voertuigen. Het gaat onder meer om de personenwagens, maar ook andere voertuigen (lichte bestelwagens, campingcar, e.d.).

De erkende vereniging is de vzw Car-Pass. Deze vereniging levert u – via de erkende ondernemingen voor autokeuring – de zogenoemde "car-pass" af, een document met een overzicht van kilometerstanden.

De verkoper, ongeacht of het gaat om een particuliere of professionele verkoper, moet bij elke verkoop van een tweedehandswagen een car-pass afleveren aan de particuliere koper.

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Online diensten

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Dienst Bescherming van de consumentenrechten

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Reglementering 
Dienst Bescherming van de Consumentenrechten

City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210    Brussel

Tel.: 02. 277 80 04
E-mail: Hrc.cons@economie.fgov.be